PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2018 m. sausio 18 d.

potvarkiu Nr. M1-3

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

31-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.       

Dėl mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

5.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. T1-93 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

6.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-527 „Dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos Šilutės rajono savivaldybės šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vaiva Pranauskienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

 

7.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos tarybą

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

8.       

Dėl Šilutės kultūros ir pramogų centro nuostatų pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

9.       

Dėl pritarimo Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2017 m. įgyvendinimo ataskaitai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtrso skyriaus vyr. specialistė

 

10.   

Dėl leidimo nurašyti Valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyraius Turto poskyrio vyr. spcialistė

 

11.   

Dėl Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyraius Turto poskyrio vyr. spcialistė

 

12.   

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2015-2019 metų investicijų plano pakeitimo derinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

13.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

14.   

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Šilutės viltis“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

15.   

Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės šilumos tinklai“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

16.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T1-51 „ Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudėties patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Živilė Targonskienė, personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

17.   

Dėl Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

18.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

19.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

20.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 m. veiklos programos patvirtinimo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Zigmantas Jaunius, kontrolės komiteto pirmininkas

 

Papildomas klausimas:

21.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-10 „Dėl savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

Informacija:

22.   

Informacija dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 m. ataskaitos

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas

Informacijos rengėjas Zigmantas Jaunius, kontrolės komiteto pirmininkas

 

23.   

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis Savivaldybės merą                                                                                  Algis Bekeris