PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2017 m. gruodžio 14 d.

potvarkiu Nr. M1-69

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

30-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.       

Dėl Savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T1-581 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė

 

3.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo programos projektų finansavimo 2018 m. konkurso nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

4.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2018 metų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

5.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų strateginių kultūros renginių sąrašo patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projketo rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

6.       

Dėl 2018 metų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

7.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-715 „Dėl biudžetinės įstaigos Šilutės dienos paslaugų centro reorganizavimo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

8.       

Dėl išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai 2018 metų finansinių normatyvų nustatymo Šilutės rajono socialinių paslaugų įstaigose

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

9.       

Dėl Šilutės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

10.   

Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

11.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-583 „Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šilutės rajono gyventojams dydžio nustatymo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyr. specialistė

 

12.   

Dėl pritarimo projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šilutės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Simona Bokštaitė- Dryžienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

13.   

Dėl pritarimo projekto „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas tuberkulioze sergantiems pacientams Šilutės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Simona Bokštaitė- Dryžienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

14.   

Dėl pritarimo projekto „Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas Šilutės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Simona Bokštaitė- Dryžienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

15.   

Dėl Šilutės rajono medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos ir prevencinių priemonių diegimo išlaidų kompensavimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

16.   

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Act Now: Action for Energy Efficiency in Baltic Cities“ („Energijos efektyvumo didinimo veiksmai Baltijos miestuose“)

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

17.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

18.   

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

19.   

Dėl sutikimo priimti Savivaldybės nuosavybėn turtą iš uždarosios akcinės bendrovės „Limarko“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

20.   

Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

21.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T1-492 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

22.   

Dėl Marių gatvės, esančios Šturmų k., Kintų sen., Šilutės r. sav., pavadinimo keitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

23.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

24.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-118 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

25.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

26.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

26.1          Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

27.

Dėl 2016-05-05 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-358 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

28.

Dėl Laisvės al. geografinių charakteristikų patikslinimo ir pavadinimo gatvei suteikimo Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilutės m.

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

29.

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės gatvių eismo saugos gerinimas ir K. Kalinausko, M. Jankaus, Lauko,  Miško gatvių rekonstravimas“

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Judita Jakienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

30.

Dėl pritarimo 2014-2020 metų Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos keitimui

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

31.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-548 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Lina Mauricienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

32.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Lina Mauricienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

Papildomas klausimas:

       33.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrui

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

34.

Kiti klausimai.

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Laurinaitis