PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2017 m. lapkričio 23 d.

potvarkiu Nr. M1-67

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

29-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-548 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Lina Mauricienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

3.       

Dėl Savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T1-581 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė

 

4.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

5.       

Dėl Savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T1-584 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir švietimo pagalbos tarnybos vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

6.       

Dėl Aidos Vindžigelskienės paskyrimo laikinai eiti Šilutės lopšelio – darželio „Raudonkepuraitė“ direktorės pareigas

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

7.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo ugdymo įstaigose

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus darbuotoja

 

8.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir pareigybių skaičiaus nustatymo normatyvo ugdymo įstaigose patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus darbuotoja

 

9.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-118 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

10.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir kontroliuojamų įmonių vadovų 2017 metų ataskaitų pateikimo Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui grafiko patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas

 

11.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendruomeninių rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

12.   

Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos – 3 papildymo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėjas Eugenijus Bistrickas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas

 

13.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėjas Jonas Čeponis, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- sanitarijos inspektorius

 

14.   

Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Lina Mauricienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

15.   

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Švėkšnos sinagogos avarinės grėsmės pašalinimas“

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja  Simona Bokštaitė- Dryžienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė                               

        16.

Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2018 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir mokesčio lengvatų patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projketo rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

17.

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šilutės rajono savivaldybės Traksėdžių žiemos polderio rekonstrukcija“

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Alva Olberkienė, Kaimo reikalų skyriaus vyr. specialistė

 

18.

Dėl pritarimo susitarimui plėtoti infrastruktūrą

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

19.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

20.

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

21.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. T1-115 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis politinėms partijoms“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

22.

Dėl turto perėmimo iš Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro ir perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

23.

Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių Šilutės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo žemės sklypo dalių išnuomojimo aukcione

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

24.

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

25.

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šylių kaimo bendruomenei „Švylys“

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

26.

Dėl turto perėmimo iš Žemaičių krašto etnokultūros centro ir perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

        27.

Dėl tilto gatvės geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės r. sav., Gardamo sen., Šylių k.

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

Papildomas klausimas:

28.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimo Nr. T1-233 „Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartis uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės šilumos tinklai” pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

        29.

Kiti klausimai

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vytautas Laurinaitis