PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2017 m. spalio 19 d.

potvarkiu Nr. M1-62

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

28-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.       

Dėl Savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T1-30 „Dėl viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyraius vyr. specialistė

 

3.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-690 „Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės 2017 metų veiklos užduočių patvirtinimo ir išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus darbuotoja

 

4.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-688 „Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos užduočių patvirtinimo ir išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus darbuotoja

 

5.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Eugenijus Bistrickas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas

 

6.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-461 „Dėl naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

7.       

Dėl viešųjų įstaigų, kurių steigėja (savininkė) yra Šilutės rajono savivaldybė, auditorių parinkimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

8.       

Dėl Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastato dalies pardavimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus turto poskyrio vyr. specialistė

 

9.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-732 „Dėl parduodamų Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus turto poskyrio vyr. specialistė

 

10.   

Dėl sutikimo perimti turtą iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

11.   

Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

12.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimo Nr. T1-756 „Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą iš Macikų socialinės globos namų“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

13.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vilkyčių Šv. Brunono bendruomenei

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

14.   

Dėl Šilutėje, Liepų g. 16, esančio pastato patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

15.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Pamario krašto meno ir sporto asociacijai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

16.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

17.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-118 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

18.   

Dėl Tilžės gatvės geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės r. sav., Saugų sen., Berciškės k.

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

19.   

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Vytautas Laurinaitis