ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

2017-09-21 15.00 val.

DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl  savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T1-581 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

2.       

Dėl savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimo Nr. T1-737 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių steigimo“ pakeitimo

Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimo Nr. T1-765 „Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio savivaldybės švietimo įstaigose 2017–2018 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo

Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

5.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-548 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patikslinimo

Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Lina Mauricienė, Planavimo ir plėtros skyriuas vyr. specialistė

 

6.       

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šilutės lopšelio - darželio „Gintarėlis“ infrastruktūros modernizavimas“

Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Laura Vaznienė, Planavimo ir plėtros skyriuas vyr. specialistė

 

7.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-720 „Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

8.       

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Juto Heat“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo

Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

9.       

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo

Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

10.   

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2015-2019 metų investicijų plano pakeitimo derinimo

Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

11.   

Dėl atstovavimo Šilutės rajono savivaldybei  daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendraturčių) susirinkimuose tvarkos aprašo patvirtinimo

Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

12.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės lopšeliui-darželiui „Raudonkepuraitė“

Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

13.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų centrui

Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

14.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

15.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimo Nr. T1-875 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų bei jų dalių perdavimo ” pakeitimo

Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

16.   

Dėl Šilutėje, Liepų g. 16, esančio pastato patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį

Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

17.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas“

Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

18.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-2298 „Dėl pritarimo dalyvauti Šilutės miesto vietos veiklos grupės - asociacijos „Šilutės miesto VVG“ veikloje“ pakeitimo

Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

Papildomi klausimai:

19.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T1-584 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir švietimo pagalbos tarnybos vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo“ pakeitimo

Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

20.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. tarybos sprendimo Nr. T1-784 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo“ pakeitimo 

Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Arvydas Jakas, Savivaldybės tarybos narys

 

21.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Lamatos žemė“

Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

       22.

Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą

Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

23.

Kiti klausimai

 

Socialinių reikalų komiteto pirmininkė                                                                   Laimutė Uselienė