PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2017 m. liepos 20 d.

potvarkiu Nr. M1-49

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

26-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.       

Dėl Savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T1-581 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl garantijos suteikimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-715 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Edukacinių ir kūrybiškumą skatinančių erdvių sukūrimas Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Laura Vaznienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

5.       

Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio Savivaldybės švietimo įstaigose 2017-2018 mokslo metais nustatymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Žemailienė, Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio vedėja

 

6.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-675 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Žemailienė, Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio vedėja

 

7.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo priemonių plano patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

8.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

9.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Šilutės Hugo Šojaus muziejaus nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

10.   

Dėl  Šilutės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyr. specialistė

 

11.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

12.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Gorainių bendruomenės namų pastato sutvarkymas”  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Indrė Peteraitytė – Nausėdienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

13.

Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

14.

Dėl Savivaldybės būsto pardavimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresn. specialistė

 

      15.

Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

16.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-08-18 sprendimo Nr. T1-433 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupei „Žuvėjų kraštas“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

17.

Dėl Šilutėje, Liepų g. 16, esančio pastato patalpų perdavimo pagal panaudos sutartis

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

      18.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimo Nr. T1-875 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų bei jų dalių perdavimo“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

        19.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimo Nr. T1-469 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms” pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

      20.

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Šilutės sportas“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

21.

Dėl Savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

22.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-118 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Sandra Tamašauskienė, Savivaldybės tarybos narė

 

      23.

Dėl Ajerų gatvės pavadinimo panaikinimo Prycmų k., Kintų sen., Šilutės r. sav.

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

24.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

25.

Kiti klausimai

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Laurinaitis