PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2017 m. birželio 22 d.

potvarkiu Nr. M1-42

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

25-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2016 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjos: Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja ir Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė

 

3.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T1-672 „Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė

 

4.       

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių steigimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

5.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. T1-93 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Simona Skuodaitė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

6.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Asta Lileikienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

7.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-380 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šilutės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Asta Lileikienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

8.       

Dėl pritarimo dalyvauti Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Baltijos istorijos – renginių profesionalumo didinimas kultūros integracijai ir tvaraus turizmo plėtrai Pietų Baltijos regiono vietovėse“

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

9.       

Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilutės rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

10.   

Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos įstatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

11.   

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės įstatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

12.   

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

13.   

Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

14.   

Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos įstatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

15.   

Dėl pritarimo susitarimui plėtoti infrastruktūrą

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

16.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-422 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

17.   

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpio nustatymo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

18.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr. T1-565 „Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

19.   

Dėl 2017 metų Šilutės rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

20.   

Dėl Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastato dalių pardavimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresn. specialistė

 

21.   

Dėl leidimo nurašyti Valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresn. specialistė

 

22.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pertvarkymo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

23.   

Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą iš Macikų socialinės globos namų

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

24.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centrui

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Modestas Rauktys, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

25.   

Dėl darbo sutarties nutraukimo su Šilutės lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ direktore Irute Lekavičiene ir pavedimo Daivai Mikulskytei laikinai atlikti Šilutės lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ direktorės funkcijas

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

26.   

Dėl darbo sutarties nutraukimo su Šilutės lopšelio – darželio „Gintarėlis“ direktore Stefanija Petkiene ir pavedimo Irenai Ivanauskienei laikinai atlikti Šilutės lopšelio – darželio „Gintarėlis“ direktorės funkcijas

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

27.   

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės Rusnės seniūnijos Pakalnės, Rusnės, Skirvytės, Šyškrantės, Uostadvario, Vorusnės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo (keitimo) aiškinamajam raštui

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

28.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2010-2016 m. ataskaitos aprobavimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

29.   

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Vytautas Laurinaitis