ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

2017-06-22 15.00 val.

DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2016 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjos: Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja ir Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė

 

2.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T1-672 „Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų“ pakeitimo

Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė

 

3.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo

Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Asta Lileikienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

4.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-380 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šilutės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Asta Lileikienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

5.       

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių steigimo

Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

6.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. T1-93 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo

Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Simona Skuodaitė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

7.       

Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilutės rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo

Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

8.       

Dėl pritarimo dalyvauti Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Baltijos istorijos – renginių profesionalumo didinimas kultūros integracijai ir tvaraus turizmo plėtrai Pietų Baltijos regiono vietovėse“

Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

9.       

Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos įstatų patvirtinimo

Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

10.   

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės įstatų patvirtinimo

Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

11.   

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo

Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

12.   

Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo

Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

13.   

Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos įstatų patvirtinimo

Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

14.   

Dėl pritarimo susitarimui plėtoti infrastruktūrą

Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

15.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-422 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo

Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

16.   

Dėl 2017 metų Šilutės rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos patvirtinimo

Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

17.   

Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą iš Macikų socialinės globos namų

Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

18.   

Dėl darbo sutarties nutraukimo su Šilutės lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ direktore Irute Lekavičiene ir pavedimo Daivai Mikulskytei laikinai atlikti Šilutės lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ direktorės funkcijas

Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

19.   

Dėl darbo sutarties nutraukimo su Šilutės lopšelio – darželio „Gintarėlis“ direktore Stefanija Petkiene ir pavedimo Irenai Ivanauskienei laikinai atlikti Šilutės lopšelio – darželio „Gintarėlis“ direktorės funkcijas

Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

Papildomas klausimas:

20.   

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpio nustatymo

Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Informacijos rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

Informacija:

21.   

Dėl Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos pateikimo

Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Informacijos rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

22.   

Kiti klausimai

 

 

Socialinių reikalų komiteto pirmininkė                                                                   Daiva Žebelienė