PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2017 m. gegužės 18 d.

potvarkiu Nr. M1-24

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

24-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.       

Dėl savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr.T1-581 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimo Nr. T1-2315 „Dėl  Šilutės rajono savivaldybės etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2015-2020 metų priemonių plano  patvirtinimo” pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

4.       

Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį tarp Šilutės rajono savivaldybės (Lietuva) ir Kolobžego (Kolobrzeg) savivaldybės (Lenkija)

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Edita Šukytė, Tarybos sekretoriato vyr. specialistė

 

5.       

Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį tarp Šilutės rajono savivaldybės (Lietuva) ir Borisovo rajono vykdomojo komiteto (Baltarusija)

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Edita Šukytė, Tarybos sekretoriato vyr. specialistė

 

6.       

Dėl Šilutės r.  Rusnės pagrindinės mokyklos reorganizavimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

7.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų sportinės veiklos dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Simona Skuodaitė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

8.       

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Edukacinių ir kūrybiškumą skatinančių erdvių sukūrimas Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje“

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Laura Vaznienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

9.       

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Edukacinių erdvių sukūrimas Šilutės r. Vainuto gimnazijoje“

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Laura Vaznienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

10.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-548 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patikslinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Lina Mauricienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

11.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano programų vykdymo 2015 metų ataskaitos ir Šilutės rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano programų vykdymo 2016 metų ataskaitos patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Lina Mauricienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

12.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015–2024 metų strateginio plėtros plano vykdymo 2015-2016 metų tarpinės įgyvendinimo ataskaitos  

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Lina Mauricienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

13.   

Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

14.   

Dėl Kintų Vydūno kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

15.   

Dėl prašymo perduoti Šilutės rajono savivaldybei Valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

16.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T1-700 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

17.   

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

18.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės gražinimo draugijai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

19.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės Hermano Zudermano draugijai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

20.   

Dėl sutikimo perimti turtą iš Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

21.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-11-15 sprendimo Nr. T1-293 „Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

22.   

Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

23.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr. T1-565 „Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

24.   

Dėl Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastato dalių pardavimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

25.   

Dėl parduodamų Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

26.   

Dėl Mariaus Surplio paskyrimo į Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus pareigas

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

27.   

Dėl privačių vidaus vandenų uostų ir prieplaukų akvatorijų ribų ir plotų derinimo Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

28.   

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis Savivaldybės merą                                                                                  Algis Bekeris