PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2017 m. balandžio 20 d.

potvarkiu Nr. M1-18

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

23-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.       

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl 2016 metų finansų kontrolės būklės ataskaitų

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.       

 

Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčių tarifų

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

5.       

Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Artūras Losius, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas

 

6.       

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Paslaugų šeimai plėtojimas Šilutės rajone“

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

7.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

8.       

Dėl Šilutės r. Rusnės pagrindinės mokyklos reorganizavimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

9.       

Dėl Šilutės r. Saugų vaikų darželio reorganizavimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

10.   

Dėl priėmimo į Šilutės meno mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

11.   

Dėl įgaliojimo dalyvauti Šilutės rajono savivaldybei viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ dalininkų susirinkime

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto  rengėja Simona Skuodaitė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

12.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Šilutės kamerinio dramos teatro nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

13.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimo Nr. T1-2318 „Dėl Šilutės rajono kultūros paveldo išsaugojimo ir pritaikymo turizmui 2015-2020 m. strategijos patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Reda Švelniūtė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

14.   

Dėl Šilutės rajono tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

15.   

Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

16.   

Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos 2017 metų veiklos užduočių patvirtinimo ir išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui nustatymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

17.   

Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

18.   

Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos 2017 metų veiklos užduočių patvirtinimo ir išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui nustatymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

19.   

Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

20.   

 

Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos užduočių patvirtinimo ir išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui nustatymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

21.   

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

22.   

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės 2017 metų veiklos užduočių patvirtinimo ir išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui nustatymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

23.   

 

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

24.   

Dėl Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos užduočių patvirtinimo ir išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui nustatymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

25.   

 

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Klaipėdos regiono turizmo informacinės infrastruktūros sistemos sukūrimas ir įdiegimas“

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Judita Barcytė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

26.   

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šilutės rajono savivaldybėje“

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Laura Vaznienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

27.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-548 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Lina Mauricienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

28.   

Dėl pritarimo susitarimui plėtoti infrastruktūrą

Pranešėjas Tomas  Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

29.   

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

30.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

31.   

Dėl Tarybos 2015-02-19 sprendimo Nr. T1-2438 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės muziejui“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

32.   

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

33.   

Dėl prašymo perduoti Šilutės rajono savivaldybei valstybinio žemės sklypo dalį, esančią Šilutės r. sav., Kintuose, Kuršių g. 25B, valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

34.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Gorainių bendruomenei

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

35.   

Dėl elektros energetikos objektų pardavimo akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatoriaus“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

36.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-2440 „Dėl savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

37.   

Dėl leidimo nurašyti Valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

38.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Minijos, Šyšos, Atmatos, Pakalnės, Skirvytės upių bei Kuršių marių prieplaukų akvatorijų ribų ir plotų nustatymo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

39.   

Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės r. sav., Švėkšnos sen., Kalkiškės k. ir Žemaičių Naumiesčio sen., Žemaičių Naumiesčio mstl.

Pranešėjas Tomas  Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

40.   

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ir Savivaldybės kontrolieriaus 2016 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Jolita Stonkuvienė, Savivaldybės kontrolierė

 

41.   

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Vytautas Laurinaitis