PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2017 m. kovo 23 d.

potvarkiu Nr. M1-15

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

22-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.       

Dėl Savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T1-581 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr.T1-606 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos biudžeto sudarymo, vykdymo ir įsiskolinimų padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio Savivaldybės švietimo įstaigose 2017-2018 mokslo metais nustatymo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

5.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2017-2018 m. patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

6.       

Dėl Šilutės lopšelio – darželio „Žibutė“ nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

7.       

Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Šilutės r. Rusnės pagrindinę mokyklą

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

8.       

Dėl Savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T1-302 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo „ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

9.       

Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 5 d. sprendimo T1-325 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

10.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017 m. sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų projektų sąrašo patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto  rengėja Simona Skuodaitė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

11.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

12.   

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Saugų vaikų globos namų direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

13.   

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Šilutės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

14.   

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Šilutės senelių globos namų direktorės 2016 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

15.   

Dėl Šilutės Fridricho bajoraičio viešosios bibliotekos direktorės Laimos Dumšienės 2016 metų veiklos ataskaitos

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

16.   

Dėl Šilutės kamerinio dramos teatro direktorės Ramunės Kiniulytės 2016 metų veiklos ataskaitos

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

17.   

Dėl Kintų Vydūno kultūros centro direktorės Ritos Tarvydienės 2016 m. veiklos ataskaitos

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

18.   

Dėl Salos etnokultūros ir informacijos centro direktorės Birutės Servienės 2016 m. veiklos ataskaitos

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

19.   

Dėl Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro direktorės Marytės Matevičienės 2016 m. veiklos ataskaitos

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

20.   

Dėl Šilutės kultūros ir pramogų centro direktorės Jūratės Pancerovos 2016 m. veiklos ataskaitos

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

21.   

Dėl Žemaičių krašto etnokultūros centro direktoriaus Valerijono Krutikovo 2016 m. veiklos ataskaitos

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

22.   

Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktorės 2016 metų veiklos ataskaitos

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto rengėja Reda Švelniūtė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

23.   

Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2017 m. veiklos plano

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto rengėja Reda Švelniūtė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

24.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

25.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

26.   

Dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės Šilutės rajono savivaldybės kontroliuojamose įstaigose, įmonėse ir biudžetinėse įstaigose, kurių viena iš steigėjų yra Savivaldybės institucija, užtikrinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jūratė Bandzienė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė korupcijos prevencijai

 

27.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jūratė Bandzienė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė korupcijos prevencijai

 

28.   

Dėl saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjai: Arvydas Gorodeckas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas civilinei saugai, Jonas Čeponis, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- sanitarijos inspektorius

 

29.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Arvydas Gorodeckas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas civilinei saugai

 

30.   

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos 2016 metų vadovo veiklos ataskaitai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

31.   

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos 2016 metų vadovo veiklos ataskaitai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

32.   

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų vadovo veiklos ataskaitai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

33.   

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų vadovo veiklos ataskaitai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

34.   

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šilutės ligoninės 2016 metų vadovo veiklos ataskaitai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

35.   

Dėl pritarimo  Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2016 metų vadovo veiklos ataskaitai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

36.   

Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą

Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

37.   

Dėl leidimo nurašyti Savivaldybei ir Valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

38.   

Dėl Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

39.   

Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

40.   

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

41.   

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

42.   

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ vadovo 2016 metų veiklos atskaitai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

43.       

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Lina Mauricienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

44.       

Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

45.       

Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro 2017 metų veiklos programos patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Lina Mauricienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

46.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano matmenų patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Lina Mauricienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

47.   

Dėl pritarimo susitarimui plėtoti infrastruktūrą

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

48.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-298 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto rengėja Živilė Targonskienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

49.   

Dėl pareiginės algos dydžio vienkartinio priedo skyrimo Jolitai Stonkuvienei

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

50.   

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės r. sav., Šilutės sen., Jonaičių k. ir Mažių k. bei Kintų sen., Kintų mstl.

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

51.   

Dėl gatvių, esančių Šilutės r. sav., Saugų sen., Saugų k. ir Lapynų k. bei Žemaičių Naumiesčio sen., Vanagių k., pavadinimų keitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

52.   

Dėl Šilutės r. sav., Kintų sen., Minijos k. prieplaukų akvatorijų ribų ir plotų nustatymo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

53.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos ataskaitos

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

54.   

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir Savivaldybės mero 2016 m. veiklos ataskaitai

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

55.   

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,                                                                            Algis Bekeris

pavaduojantis Savivaldybės merą