PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2017 m. sausio 19 d.

potvarkiu Nr. M1-3

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

20-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.       

Dėl mėnesinio mokesčio nustatymo ir lėšų naudojimo už vaikų ugdymą neformaliojo ugdymo įstaigose

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialiniu reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl išorės vertinimo organizavimo ir vykdymo 2017-2019 metų plano Šilutės rajono bendrojo ugdymo mokyklose

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialiniu reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Šilutės miesto filialo uždarymo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialiniu reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

5.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos ir 21 filialo didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialiniu reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

6.       

Dėl vienkartinių pašalpų iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialiniu reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto rengėja Loreta Valienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

7.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-380 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šilutės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialiniu reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto rengėja Asta Lileikienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

8.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-718 „Dėl Šilutės senelių globos namų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialiniu reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

9.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-71 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Saugų vaikų globos namų nuostatų, patvirtintų Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. T1-1456, išdėstymo nauja redakcija“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialiniu reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

10.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-715 „Dėl biudžetinės įstaigos Šilutės dienos paslaugų centro reorganizavimo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialiniu reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

11.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-95 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialiniu reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto rengėja Laima Stirbienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė

 

12.   

Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo Šilutės rajono savivaldybėje ir Savivaldybės DOTS kabineto steigimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialiniu reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja

Projekto rengėja Ineta Pačiauskaitė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

13.   

Dėl pritarimo Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2016 m. įgyvendinimo ataskaitai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

14.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės autobusų parko atnaujinimas“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

15.   

Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos – 3 patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Eugenijus Bistrickas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas

 

16.   

Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Artūras Losius, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas

 

17.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017 metų viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų programos patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

18.   

Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr.

 

19.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-2440 „Dėl Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresn. specialistė

 

20.   

Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

21.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vilkyčių bendruomenės centrui „Viltis“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

22.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise Kintų Vydūno kultūros centrui

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

23.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį bendruomenei „Saugų artuma“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

24.   

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

25.   

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Verdainės k. (kadastrinis Nr. 8817/0007:187 Jonaičių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

26.   

Dėl savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-2298 „Dėl pritarimo dalyvauti Šilutės miesto vietos veiklos grupės – asociacijos „Šilutės miesto VVG“ veikloje“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

27.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-53 „Dėl Savivaldybės tarybos administracinės komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

28.   

Dėl nuotolinių nuskaitymo kortelių – leidimų naudojimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

29.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-118 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

30.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

31.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 m. veiklos programos patvirtinimo

Pranešėjas Zigmantas Jaunius, Kontrolės komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Zigmantas Jaunius, Kontrolės komiteto pirmininkas

 

Papildomas klausimas:

32.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T1-52 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Lina Dromantienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

      33.

Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-54 „Dėl Savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

34.

Kiti klausimai

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vytautas Laurinaitis