PATVIRTINTA

                                                    Šilutės rajono savivaldybės  mero

          2016 m. gruodžio 15 d.

          potvarkiu Nr. M1-68

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

19-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Savivaldybės tarybos sekretorius

 

3.       

Dėl Savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimo Nr. T1-214 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Andžela Bernonienė, centralizuotos buhalterijos vedėja

 

5.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialiniu reikalų komiteto pirmininkė

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

6.       

Dėl mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

7.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo programos projektų finansavimo 2017 m. konkurso nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialiniu reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Simona Skuodaitė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

8.       

Dėl Savivaldybės tarybos 2015-06-25 sprendimo Nr. T1-2568 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės „Lietuvininkų vilties“ premijos nuostatų nauja redakcija patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialiniu reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Simona Skuodaitė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

9.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialiniu reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Vaidas Kuzas, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistas - teisininkas

 

10.   

Dėl 2017 metų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialiniu reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

11.   

Dėl išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai 2017 metų finansinių normatyvų nustatymo Šilutės rajono socialinių paslaugų įstaigose

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja

 

12.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. T1-2141 „Dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialiniu reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

13.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės suaugusiųjų mėgėjų meno kolektyvų kostiumų, lietuvių liaudies instrumentų ir kitų mėgėjų meno veiklai reikalingų priemonių įsigyjimo tvarkos 2017-2021 metais patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

14.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo patvirtinti kvalifikacinius testus

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

15.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos rezervo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

16.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2017 metų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo ir savivaldybės tarybos narių delegavimo į mėgėjų meno kolektyvų projektų vertinimo komisiją

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

17.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialiniu reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Ineta Pačiauskaitė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

18.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T1-31 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialiniu reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Ineta Pačiauskaitė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

19.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir kontroliujamų įmonių vadovų 2016 metų veiklos ataskaitų pateikimo Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui grafiko patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas

 

20.   

Dėl Šilutės rajono medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos ir prevencinių priemonių diegimo išlaidų kompensavimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Pranas Sirtautas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas – gamtosaugininkas

 

21.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-224 „Dėl pritarimo projektui „Šilutės miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

22.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-143 „Dėl pritarimo dalyvauti Pietų Baltijos bendradarbiavimo abipus sienos programos projekte „MARRIAGE II“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

23.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 15 d. sprendimo nr. T1-441 „Dėl pritarimo rengti projektą „Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso modernizavimas pritaikant viešiems kultūros poreikiams“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

24.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Žemaitkiemio bendruomenei

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

25.   

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutėje, Dariaus ir Girėno g. 30, nuomos

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

26.   

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

27.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Šilutės turizmo informacijos centrui

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

28.   

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Šilutės sportas“

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

29.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-04-26 sprendimo Nr. T1-411 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Tauragės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

30.   

Dėl viešųjų įstaigų, kurių steigėja (savininkė) yra Šilutės rajono savivaldybė, auditorių parinkimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

31.   

Dėl leidimo nurašyti valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjų turtą

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresn. specialistė

 

32.   

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“ šilumos kainos dedamųjų tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatymo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

33.   

Dėl darbo sutarties nutraukimo su Šilutės lopšelio – darželio „Raudonkepuraitė“ direktore Done Normantiene ir pavedimo Zenutei Nausėdienei laikinai atlikti Šilutės lopšelio – darželio „Raudonkepuraitė“ direktorės funkcijas

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

34.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Lina Mauricienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

35.   

Dėl Šilutės rajono savivalddybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-405 „Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavmo prijungiant prie viešosios įstaigos Šilutės ligoninės sąlygų aprašo, viešosios įstaigos Šilutės ligoninės įstatų ir viešosios įstaigos Šilutės ligoninės struktūros patvirtinimo“ panaikinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialiniu reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Žebelienė, Socialiniu reikalų komiteto pirmininkė

 

Informacija:

36.   

Informacija dėl Kontrolės komiteto 2016 m. veiklos ataskaitos

Pranešėjas Zigmantas Jaunius, Kontrolės komiteto pirmininkas

Informacijos rengėjas Zigmantas Jaunius, Kontrolės komiteto pirmininkas

 

37.   

Kiti klausimai .

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vytautas Laurinaitis