PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

                            2016 m. lapkričio 17 d.

                            potvarkiu Nr. M1-61

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

18-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

  

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Savivaldybės tarybos sekretorius

 

3.       

Dėl savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimo Nr. T1-214 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto  rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl Savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimo Nr. T1-217 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2016 m. patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

5.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017 metų strateginių kultūros renginių sąrašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto  rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

6.       

Dėl Savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T1-362 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Ineta Pačiauskaitė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

7.

Dėl Savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T1-33 „Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

8.

Dėl pritarimo tapti Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos nare

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Sandra Tamašauskienė, Savivaldybės tarybos narė

9.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2016-2020 m. programos patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Pranas Sirtautas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas – gamtosaugininkas

 

10.

Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų ir vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjai Pranas Sirtautas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas – gamtosaugininkas ir Artūras Losius, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas

 

11.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės sveikatos fondo likvidavimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

12.

Dėl kaimo verslo rėmimo fondo likvidavimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

13.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2015-2019 metų investicijų plano papildymo derinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto  rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

14.

Dėl panaudos sutarčių nutraukimo su viešąja įstaiga „Šilutės sportas“

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto  rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

15.

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės lopšeliui – darželiui „Pušelė“

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto  rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

16.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės r. vaikų meno mokyklai

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto  rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

17.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Šilutės ligoninei

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto  rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

18.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-10-01 sprendimo Nr. T1-1100 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ 6.4 punkto pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto  rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

      19.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimo Nr. T1-875 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų bei jų dalių perdavimo“ 1.2, 1.2.1, 1.2.2 punktų pripažinimo netekusiais galios

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto  rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

20.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T1-46 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Laučių kaimo bendruomenei“ 1 punkto pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto  rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

21.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-396 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ 1.4 punkto pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto  rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

22.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-07-28 sprendimo Nr. T1-419 „Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų perdavimo valdyti patikėjimo teise“ 1.1 punkto pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto  rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

23.

Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto  rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

24.

Dėl tarnybinių automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto  rengėjas Oskaras Agintas, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

25.

Dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo Savivaldybės tarybos 2016-05-05 sprendimu Nr. T1-358, papildymo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto  rengėjai: Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas ir Viktoras Bičkauskas, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas

 

26.

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės r. sav., Rusnės sen., Rusnės mstl. ir Kintų sen., Kintų mstl., Šturmų k. Ventės k.

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

27.

Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-10 „Dėl Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

28.

Dėl Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

29.

Dėl savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-9 „Dėl Savivaldybės tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

30.

Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-8 „Dėl Savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komiteto sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

31.

Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-11 „Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą išrinkimo“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

32.

Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-53 „Dėl Savivaldybės tarybos administracinės komisijos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

33.

Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-204 „Dėl atstovo skyrimo į jungtinę Nemuno deltos regioninio parko tarybą“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

34.

Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

35.

Kiti klausimai

 

Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas,                                                     Steponas Kazlauskas

pavaduojantis Savivaldybės merą