PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2016 m. spalio 20 d.

potvarkiu Nr. M1- 60

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

17-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.       

Dėl Savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimo Nr. T1-214 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl naujai deleguotų narių į nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtį patvirtinimo ir nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

4.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Reda Švelniūtė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

5.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Pranas Sirtautas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas – gamtosaugininkas

 

6.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015-2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių plano pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja  Ineta Pačiauskaitė, Viešųjų paslaugų skyriaus Vyriausioji specialistė – Savivaldybės gydytoja

7.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2016-2018 m. strateginio veiklos plano papildymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

8.       

Dėl pritarimo dalyvauti partnerystės projekte „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Judita Barcytė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

9.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-422 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

10.   

Dėl sutikimo perimti turtą iš Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

11.   

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

12.   

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės r. Vilkyčių pagrindinei mokyklai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

13.   

Dėl turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn iš UAB „Klaipėdos ugnė“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

14.   

Dėl ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

15.   

Dėl sutikimo priimti Savivaldybės nuosavybėn turtą iš uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

16.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pertvarkymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

17.   

Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

18.   

Dėl leidimo viešajai įstaigai Šilutės ligoninei rekonstruoti valgyklos pastatą

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

19.   

Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

20.   

Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2017 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir mokesčio lengvatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

21.   

Dėl šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-07-28 sprendimo Nr. T1-430 „Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo, sporto ir pramogų centro visuotinio dalininkų susirinkimo inicijavimo“ 3 punkto pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Arvydas Bielskis, Personalo ir teisės skyriaus vedėjas

 

22.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-09-04 sprendimo Nr. T1-630 „Dėl pritarimo suformuoti žemės sklypą prie Dariaus ir Girėno g. ir H. Šojaus g. sankryžos, Šilutėje, ir detaliojo plano rengimo“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

23.   

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės r. sav., Kintų sen., Kintų mstl., Sakūčių k. ir Raudžių k., Juknaičių sen., Kanteriškių k. ir Šilutės sen., Šilutės m.

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

Papildomas klausimas:

24.   

Dėl pritarimo dalyvauti rengiant projektą  „URBAN BALTIC INDUSTRIAL SYMBIOSIS“ („Baltijos miestų industrinė simbiozė“)

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

25.   

Kiti klausimai.

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vytautas Laurinaitis