PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2016 m. rugsėjo 8 d.

potvarkiu Nr. M1- 49

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

16-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

 1.  

Dėl pritarimo Jungtinės veiklos sutarčiai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Živilė Targonskienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimo Nr. T1-214 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto  rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-375 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus švietimo įstaigose 2016-2017 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-408 „Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio Savivaldybės švietimo įstaigose 2016-2017 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo „Dėl Šilutės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2016-2018 m. strateginio veiklos plano papildymo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

 1.  

Dėl pritarimo rengti projektą  „Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso modernizavimas pritaikant viešiems kultūros poreikiams“

Pranešėjas Vaidas Bendaravičius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Juknaičių gyvenvietės mažos apimties viešosios infrastruktūros atnaujinimas

Pranešėjas Vaidas Bendaravičius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėja Indrė Peteraitytė- Nausėdienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti  projekte „Gardamo gyvenvietės mažos apimties viešosios infrastruktūros atnaujinimas“

Pranešėjas Vaidas Bendaravičius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėja Indrė Peteraitytė- Nausėdienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Vainuto gyvenvietės mažos apimties viešosios infrastruktūros atnaujinimas“

Pranešėjas Vaidas Bendaravičius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėja Indrė Peteraitytė- Nausėdienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Saugų gyvenvietės mažos apimties viešosios infrastruktūros atnaujinimas“

Pranešėjas Vaidas Bendaravičius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėja Indrė Peteraitytė- Nausėdienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Laučių gyvenvietės mažos apimties viešosios infrastruktūros atnaujinimas“

Pranešėjas Vaidas Bendaravičius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėja Indrė Peteraitytė- Nausėdienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti pietų Baltijos bendradarbiavimo abipus sienos programos „Seed Money“ projekte „Baltic Water Sport school“ („Baltijos vandens sporto mokykla“)

Pranešėjas Vaidas Bendaravičius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte  „Ramučių gatvės Šilutės mieste pėsčiųjų ir dviračių tako rekonstravimas“

Pranešėjas Vaidas Bendaravičius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėja Judita Barcytė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti partnerystės projekte „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ bei Savivaldybės viešojo pastato investicijų projekto parengimui

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Judita Barcytė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl paramos skyrimo J. M.

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Loreta Valienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl prašymo perduoti Šilutės rajono savivaldybei kitos paskirties valstybinės žemės sklypą, esantį Dariaus ir Girėno g. 30, Šilutėje, valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T1-197 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ 1 punkto pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavimo programos, rengiant Šilutės miesto istorinės dalies kraštovaizdžio (želdinių) tvarkymo projektą, patvirtinimo

Pranešėjas Vaidas Bendaravičius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėjas Pranas Sirtautas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimo Nr. T1-296 „Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl  darbo sutarties nutraukimo su Traksėdžių pagrindinės mokyklos direktore Birute Morkevičiene

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl  darbo sutarties nutraukimo su Pašyšių pagrindinės mokyklos direktore Liudmila Kazlauskiene

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl  darbo sutarties nutraukimo su Gardamo pagrindinės mokyklos direktore Regina Tamošauskiene

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl  darbo sutarties nutraukimo su Inkaklių mokyklos - daugiafunkcio centro direktoriumi Algimantu Jokšu

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl darbo sutarties nutraukimo su Rusnės pagrindinės mokyklos direktore Giliara Peteraitiene ir pavedimo Reginai Juškienei laikinai atlikti Rusnės pagrindinės mokyklos direktorės funkcijas

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl  darbo sutarties nutraukimo su Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro laikinai atliekančia  direktorės funkcijas Laima Navickiene ir pavedimo Stasei Latvelienei laikinai atlikti  Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro direktorės funkcijas

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Kiti klausimai.

 

Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas,                                                      Steponas Kazlauskas

pavaduojantis Savivaldybės merą