PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2016 m. rugpjūčio 11 d.

potvarkiu Nr. M1- 47

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

15-OJO NEEILINIO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.       

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl pritarimo Šilutės autobusų stoties ir komercinės paskirties pastato bei autobusų parko pastato statybos koncepcijai  (UAB „Capital City“)

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Stanislova Dilertienė, Ūkio skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl pritarimo Šilutės autobusų stoties ir komercinės paskirties pastato bei autobusų parko pastato statybos koncepcijai (UAB „Projestos projektai“)

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Stanislova Dilertienė, Ūkio skyriaus vedėja

 

5.       

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupei „Žuvėjų kraštas“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Stanislova Dilertienė, Ūkio skyriaus vedėja

 

6.       

Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos įstatų patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Čeponis, Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas-sanitarijos inspektorius          

                                      

7.       

Kiti klausimai.

 

 

Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas,                                                      Steponas Kazlauskas

pavaduojantis Savivaldybės merą