PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2016 m. liepos 21 d.

potvarkiu Nr. M1- 42

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

14-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.       

Dėl Savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimo Nr.T1-214 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės  2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio Savivaldybės švietimo įstaigose 2016–2017 mokslo metais nustatymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Žemailienė, Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio vedėja

 

4.       

Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-126 „Dėl Šilutės r. vaikų meno mokyklos pavadinimo ir nuostatų pakeitimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Žemailienė, Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio vedėja

 

5.       

Dėl pritarimo Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos Inkaklių skyriaus  ikimokyklinio ugdymo programai

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Žemailienė, Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio vedėja

 

6.       

Dėl savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. T1-93 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Simona Skuodaitė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

7.       

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Juknaičių savarankiško gyvenimo namų dalies pastato sutvarkymas“

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

8.       

Dėl pritarimo dalyvauti  2014-2020 metų INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Šyšos upės Šilutėje ir Ciecerės upės Saldus mieste kranto teritorijos sutvarkymas ir ekologinės rizikos sumažinimas“

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

9.       

Dėl Savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-2078 ,,Dėl smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo likvidavimo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

10.   

Dėl pritarimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Čėsnienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

11.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

12.   

Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

13.   

Dėl pritarimo įsigyti brangų medicinos prietaisą

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Čeponis, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- gamtosaugininkas

 

14.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų perdavimo valdyti patikėjimo teise

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

15.   

Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

16.   

Dėl pritarimo susitarimui plėtoti infrastruktūrą

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

17.   

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

18.   

Dėl pritarimo ir įgaliojimo pasirašyti ketinimų protokolą tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Tarutino rajono savivaldybės (Ukraina)

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Edita Šukytė, Tarybos sekretoriato vyr. specialistė

 

19.   

Dėl pritarimo ir įgaliojimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Skadovsko miesto savivaldybės (Ukraina)

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Edita Šukytė, Tarybos sekretoriato vyr. specialistė

 

20.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T1-25  „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

21.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

22.   

Dėl kandidato teikimo Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimui „Auksinės krivulės riteris“

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

23.   

Dėl UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

24.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-383 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Šilutės Hugo Šojaus muziejaus nuostatų patvirtinimo“  pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjai: Sandra Tamašasukienė, Raimundas Ambrozaitis ir Algirdas Gečas, Tarybos nariai

 

25.   

Dėl gatvių geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio mstl., Vainuto mstl. ir Šilutės m.

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

26.   

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės Rusnės seniūnijos  Pakalnės, Rusnės, Skirvytės, Šyškrantės, Uostadvario, Vorusnės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo (keitimo) planui

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

Papildomas klausimas:

27.   

Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo, sporto ir pramogų centro visuotinio dalininkų susirinkimo inicijavimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Arvydas Bielskis, Personalo ir teisės skyriaus vedėjas

 

Informacija:

28.   

Dėl Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos

Informacijos rengėja Raminta Čėsnienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

29.   

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vytautas Laurinaitis