PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2016 m. birželio 22 d.

potvarkiu Nr. M1- 35

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

13-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.       

Dėl savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimo Nr. T1-214 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto  rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto  rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus švietimo įstaigose 2016-2017 mokslo metais patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

5.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. T1-323 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

6.       

Dėl mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Justina Tamošauskaitė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

7.       

Dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Justina Tamošauskaitė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

8.       

Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Justina Tamošauskaitė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

9.       

Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šilutės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Asta Lileikienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

10.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-09-27 sprendimo Nr. T1-514 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Asta Lileikienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

11.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Šilutės kamerinio dramos teatro nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

12.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Šilutės Hugo Šojaus muziejaus nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

13.   

Dėl Žemaičių krašto etnokultūros centro nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

14.   

Dėl Šilutės kultūros ir pramogų centro nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

15.   

Dėl Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

16.   

Dėl Salos etnokultūros ir informacijos centro nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

17.   

Dėl Kintų Vydūno kultūros centro nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

18.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės miesto istorinės dalies kraštovaizdžio tvarkymas“

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

19.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vietinės reikšmės keliuose“

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

20.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės, k. Kalinausko gatvių, Atgimimo al. ir Laisvės al. rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones“

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Raminta Čėsnienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

21.   

Dėl Šilutės rajono bendruomenių rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

22.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. T1-98 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijų, kuriose draudžiami bepiločių orlaivių skrydžiai, nustatymo“ papildymo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Arvydas Gorodeckas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas civilinei saugai

 

23.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tauvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

24.   

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės reikmėms

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

25.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

26.   

Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektui

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

27.   

Dėl sutikimo priimti savivaldybės nuosavybėn turtą iš viešosios įstaigos „Kiškių garbė“                 

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

28.   

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrui

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

29.   

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

30.   

Dėl savivaldybės būsto ir ūkinių pastatų pardavimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresn. specialistė

 

31.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimo Nr. T1-296 „Dėl savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

32.   

Dėl vietos gyventojų apklausų rezultatų

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

33.   

Dėl  darbo sutarties nutraukimo su Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro direktore Žibute Daukontiene ir pavedimo Laimai Navickienei laikinai atlikti  Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro direktorės funkcijas

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

34.   

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo prijungiant prie viešosios įstaigos Šilutės ligoninės sąlygų aprašo, viešosios įstaigos Šilutės ligoninės įstatų ir viešosios įstaigos Šilutės ligonės struktūros  patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

35.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-118 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

36.   

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vytautas Laurinaitis