PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2016 m. gegužės 19 d.

potvarkiu Nr. M1- 28

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

12-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.

Dėl pritarimo rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

3.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

4.

Dėl  kategorijos patvirtinimo Šilutės kultūros ir pramogų centrui

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

5.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Juknaičių seniūnijos garbės piliečio vardo suteikimo Loretai Margaritai Černeckienei

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dana Junutienė, Kanceliarijos skyriaus vedėja

 

6.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2006 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-1181 „Dėl Šilutės rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros kūrimo“ 1.1 punkto ir 1.2 punkto pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Pranas Sirtautas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- gamtosaugininkas

 

7.

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Diana Benkunskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

8.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

9.

Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

10.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-2440 ,,Dėl savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresn. specialistė

 

11.

Dėl Savivaldybės ūkinio pastato dalies pardavimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresn. specialistė

 

12.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-176 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti Šilutės rajono savivaldybės viešąją įstaigą Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrą prijungiant prie viešosios įstaigos Šilutės ligoninės“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

Papildomas klausimas:

13.

Dėl VŠĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus Liutauro Indriuškos atšaukimo iš pareigų

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

14.

Kiti klausimai.

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vytautas Laurinaitis