PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2016 m. balandžio 28 d.

potvarkiu Nr. M1- 20

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

11-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.       

Dėl savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimo Nr. T1-214 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės  2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

5.       

Dėl 2016 metų socialinių paslaugų kainų pakeitimo ir papildymo  

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

6.       

Dėl  Šilutės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Loreta Valienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyr. specialistė

 

7.       

Dėl paramos skyrimo I. K.

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Loreta Valienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyr. specialistė

 

8.       

Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio Savivaldybės švietimo įstaigose 2016–2017 mokslo metais nustatymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

9.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

10.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

11.   

Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo pavirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

12.   

Dėl Šilutės r. Saugų vaikų darželio nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

13.   

Dėl Šilutės r.  Traksėdžių pagrindinės mokyklos reorganizavimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

14.   

Dėl Šilutės r.  Pašyšių pagrindinės mokyklos reorganizavimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

15.   

Dėl Šilutės r.  Gardamo pagrindinės mokyklos reorganizavimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

16.   

Dėl Šilutės r. Inkaklių mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

17.   

Dėl  pritarimo teikti paraišką „Žaidimas – galimybė tyrinėti kultūros ir gamtos paveldą“ Interreg Europe programai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Reda Švelniūtė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

18.   

Dėl  pritarimo teikti paraišką „Teleportacija į istoriją“ pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Reda Švelniūtė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

19.   

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės Kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

20.   

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 metų ataskaitai

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- savivaldybės gydytojas

 

21.   

Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2016 metų veiklos užduočių patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- savivaldybės gydytojas

 

22.   

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui viešajai įstaigai Šilutės ligoninei nustatymo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- savivaldybės gydytojas

 

23.   

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui viešajai įstaigai Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- savivaldybės gydytojas

 

24.   

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui viešajai įstaigai Juknaičių ambulatorijai nustatymo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- savivaldybės gydytojas

 

25.   

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui viešajai įstaigai Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- savivaldybės gydytojas

 

26.   

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui viešajai įstaigai Vainuto ambulatorijai nustatymo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- savivaldybės gydytojas

 

27.   

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant tęstinį investicinį projektą „Pakalnės vasaros polderio  dalies įrenginių rekonstrukcija III etapas“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alva Olberkienė, Kaimo reikalų skyriaus vyresn. specialistė

 

28.   

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant investicinį projektą „Šilutės rajono Mockių melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemės sklypų melioracijos statinių rekonstrukcija“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alva Olberkienė, Kaimo reikalų skyriaus vyresn. specialistė

 

29.   

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant investicinį projektą „Šilutės rajono Šilutės seniūnijos Sausgalvių II vasaros polderio rekonstrukciją“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alva Olberkienė, Kaimo reikalų skyriaus vyresn. specialistė

 

30.   

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant investicinį projektą „Sakūčių, Ulozų, Veržininkų ir Vaitkaičių kaimo vietovių žemės dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alva Olberkienė, Kaimo reikalų skyriaus vyresn. specialistė

 

31.   

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant investicinį projektą „Rusnės žiemos polderio  dalies įrenginių rekonstrukcija“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alva Olberkienė, Kaimo reikalų skyriaus vyresn. specialistė

 

32.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-1089 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės  rinkliavos    šunų  registravimą  ir  laikymą daugiabučiuose  namuose  nuostatų ir mokesčio dydžio patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Čeponis, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- sanitarijos inspektorius

 

33.   

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“ šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams nustatymo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

34.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybei  nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pertvarkymo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

35.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Vainuto ambulatorijai

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

36.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centrui

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

37.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Usėnų seniūnijos bendruomenei

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

38.   

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

39.   

Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

40.   

Dėl savivaldybės būstų ir  pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

41.   

Dėl leidimo nurašyti nekilnojamąjį ir nematerialųjį turtą

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

42.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1-2378 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

43.   

Dėl kelių priežiūros ir plėtros 2016-2018 metų preliminarios programos patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

44.   

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

45.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

46.   

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės r. sav., Šilutės sen., Vileikių k. ir Gaidelių k., Žemaičių Naumiesčio sen., Šiaudviečių k. ir Vainuto sen., Vainuto mstl.

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

47.   

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja  Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jolita Stonkuvienė, Savivaldybės kontrolierė

 

48.

Kiti klausimai.

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                                  Algirdas Balčytis