PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2016 m. kovo 24 d.

potvarkiu Nr. M1- 13

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

10-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.       

Dėl 2015 metų finansų kontrolės būklės ataskaitų

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šilutės rajono gyventojams dydžio nustatymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyr. specialistė

 

4.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2016 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

5.       

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Šilutės senelių globos namų direktorės 2015 metų veiklos ataskaitai

 Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

6.       

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Šilutės socialinių paslaugų centro direktorės 2015 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

7.       

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Saugų vaikų globos namų direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

8.       

Dėl mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

9.       

Dėl Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

10.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Simona Skuodaitė, Švietimo skyriaus specialistė

 

11.   

Dėl savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T1-30 „Dėl viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Simona Skuodaitė, Švietimo skyriaus specialistė

 

12.   

Dėl įgaliojimo dalyvauti Šilutės rajono savivaldybei viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ dalininkų susirinkime

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Simona Skuodaitė, Švietimo skyriaus specialistė

 

13.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  2016 m.  sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų projektų sąrašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Simona Skuodaitė, Švietimo skyriaus specialistė

 

14.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  kultūros įstaigų darbo laiko suderinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

15.   

Dėl Šilutės  kamerinio dramos teatro  direktorės 2015 metų veiklos ataskaitos

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

16.   

Dėl Šilutės kamerinio dramos teatro 2016 metų sezoninės kūrybinės veiklos programos patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

17.   

Dėl Šilutės kultūros ir pramogų centro direktorės 2015 metų veiklos ataskaitos

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

18.   

Dėl Šilutės  Hugo Šojaus muziejaus direktorės 2015 metų veiklos ataskaitos

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

19.   

Dėl Šilutės H. Šojaus  muziejaus 2016 m. darbo plano patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

20.   

Dėl Šilutės  Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorės 2015 metų veiklos ataskaitos

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

21.   

Dėl Salos etnokultūros ir informacijos centro direktorės 2015 metų veiklos ataskaitos

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

22.   

Dėl Žemaičių krašto etnokultūros centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

23.   

Dėl Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro direktorės 2015 metų veiklos ataskaitos

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

24.   

Dėl Kintų Vydūno kultūros centro direktorės 2015 metų veiklos ataskaitos

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

25.   

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2014 metų ataskaitai

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

26.   

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2015 metų ataskaitai

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

27.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015-2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių plano patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

28.   

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2015 metų vadovo veiklos ataskaitai

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

29.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

30.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

31.   

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos 2015 metų vadovo veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

32.   

Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

33.   

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos 2015 metų vadovo veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

34.   

Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

35.   

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų vadovo veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

36.   

Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

37.   

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šilutės ligoninės 2015 metų vadovo veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

38.   

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

39.   

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų vadovo veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

40.   

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

41.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias vietas“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Čėsnienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

42.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos pastato, esančio Tilžės g. 12, modernizavimas pritaikant bendruomenės poreikiams“

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Diana Benkunskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

43.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas siekiant didinti kultūrinį paslaugų prieinamumą

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Diana Benkunskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

44.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl pritarimo dalyvauti projekte „nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje (Šilutės mieste, Vilkyčių, Degučių, Laučių ir Gardamo kaimuose)“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

45.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2016 – 2021 metų turizmo rinkodaros strategijos patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Ignas Paulius, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

46.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-172 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2016-2018 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Ignas Paulius, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

47.   

Dėl pritarimo „Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo programai 2016-2018 metams“ ir jungtinės veiklos sutarties pasirašymui

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Ignas Paulius, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

48.   

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centras vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Ignas Paulius, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

49.   

Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

50.   

Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro 2016 metų veiklos programos patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Ignas Paulius, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

51.   

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Juto Heat“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

52.   

Dėl elektros energetikos objektų pardavimo akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

53.   

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

54.   

Dėl nekilnojamojo turto perėmimo iš Šilutės r. Vainuto gimnazijos

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

55.   

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės Fridricho bajoraičio viešajai bibliotekai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

56.   

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja  Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

57.   

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja  Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

58.   

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja  Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

59.   

Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

60.   

Dėl Daivos Pielikienės paskyrimo į Šilutės meno mokyklos direktorės pareigas

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

61.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Živilė Targonskienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

62.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos  2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo „Dėl atstovų  į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą išrinkimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

63.   

Dėl Mero ir Mero pavaduotojo atostogų suteikimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

64.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-53 „Dėl Savivaldybės tarybos administracinės komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

65.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-118 „Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

66.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

67.   

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės r. sav., Švėkšnos sen., Švėkšnos mstl., Užlaukio k., Jomantų k. ir Papjaunio k., Juknaičių sen., Tautiškių k. ir Vyžių k.

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

68.   

Dėl žemės sklypų, esančių Šilutės r. sav., Šilutės sen., Barzdūnų k. (kadastro Nr. 8817/0002:348 ir Nr. 8817/0002:349), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

69.   

Dėl M. Mažvydo gatvės, esančios Gardamo mstl., Gardamo sen., Šilutės r. sav., pavadinimo keitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

70.   

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilutės m. ir Pagrynių k., Žemaičių Naumiesčio sen., Žiogaičių k., Kadagiškių k. ir Rimženčių k.

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

71.   

Dėl gatvių pavadinimų panaikinimo, keitimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Rusnės mstl., Rusnės sen., Šilutės r. sav.

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

72.   

Dėl Šilutės miesto neužstatytų teritorijų kraštovaizdžio formavimo specialiojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

73.   

Dėl Šilutės miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimo (atnaujinimo) ir planavimo tikslų

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

74.   

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir Savivaldybės mero 2015 m. veiklos ataskaitai

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

75.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2015 metų veiklos ataskaitos

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

Papildomi klausimai:

76.   

Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Pašyšių pagrindinę mokyklą

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

77.   

Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Traksėdžių pagrindinę mokyklą

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

78.   

Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Gardamo pagrindinę mokyklą

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

79.   

Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Inkaklių mokyklą-daugiafunkcį centrą

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

80.

Kiti klausimai.

 

 Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Laurinaitis