PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2016 m. vasario 11 d.

potvarkiu Nr. M1- 7

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

9-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Pranas Sirtautas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas-gamtosaugininkas

 

4.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Pranas Sirtautas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas-gamtosaugininkas

 

5.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

6.       

Dėl 2017 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Dominikas Bučinskas, Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistas

 

7.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 2016–2018 metų programų tvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

8.       

Dėl Šilutės  rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2016 m. patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

9.       

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų 2015 metų veiklos ataskaitoms

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

10.   

Dėl lėšų skyrimo Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvams ir 2016 metų projektų sąrašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

11.   

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės kultūros projektų 2016 metų sąrašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

12.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo programos 2016 m.  projektų sąrašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Simona Skuodaitė, Švietimo skyriaus specialistė

 

13.   

Dėl ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos priemonių plano lėšų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Simona Skuodaitė, Švietimo skyriaus specialistė

 

14.   

Dėl Šilutės miesto garbės piliečio vardo suteikimo Algirdui Juozui Červinskui

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dana Junutienė, Kanceliarijos vedėja

 

15.   

Dėl pritarimo projektui „Šilutės miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas “

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

16.   

Dėl pritarimo teikti projekto „Pažink Vakarų krantą“ paraišką

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Ignas Paulius, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

17.   

Dėl pritarimo teikti projekto „Laisva, skanu, unikalu – žuvies keliu“ paraišką

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Ignas Paulius, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

18.   

Dėl pritarimo teikti projekto „Pamario švyturių kelias“ paraišką

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Ignas Paulius, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

19.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-172 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2016-2018 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Ignas Paulius, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

20.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g. ir Liepų g., kompleksinis sutvarkymas, vykdant bendrai naudojamų teritorijų ir viešosios infrastruktūros atnaujinimą“

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Ignas Paulius, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

21.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės H. Šojaus dvaro parko teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai“

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Ignas Paulius, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

22.   

Dėl nekilnojamojo turto, kuriam 2016 metais taikomas 2 procentų mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

23.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

24.   

Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartis uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės šilumos tinklai“

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

25.   

Dėl turto perdavimo Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

26.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-2440 ,,Dėl savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresn. specialistė

 

27.   

Dėl Savivaldybės būsto ir  ūkinio pastato dalies pardavimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresn. specialistė

 

28.   

Dėl leidimo nurašyti  Valstybei  nuosavybės teise priklausantį turtą

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresn. specialistė

 

29.   

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant tęstinį investicinį projektą „Stankiškių vasaros polderio  rekonstrukcija II etapas“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas

 

Papildomas klausimas:

30.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-08-17 sprendimo  Nr. T1-19 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Macikų koncentracijos stovyklos vietos ir kapų sutvarkymo fondo tarybą ir Macikų koncentracijos stovyklos vietos ir kapų sutvarkymo fondo tarybos pirmininko paskyrimo“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

31.   

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Laurinaitis