PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2016 m. sausio 21 d.

potvarkiu Nr. M1- 3

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

8-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.       

Dėl įgaliojimo pasirašyti sutarties pakeitimus

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl išorės vertinimo organizavimo ir vykdymo Šilutės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2016-2018 metų plano

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

5.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sprendimo Nr. T1-1035 „Dėl Šilutės rajono savivaldybei skirtų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

6.       

Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

7.       

Dėl įgaliojimo dalyvauti Šilutės rajono savivaldybei viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ dalininkų susirinkime

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Simona Skuodaitė, Švietimo skyriaus specialistė

8.       

Dėl paramos skyrimo L.E.

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

9.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimo Nr. T1-1288 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Laima Stirbienė, Vaikų teisės apsaugos skyriaus vyr. specialistė

 

10.   

Dėl kurortinio, poilsio bei turizmo sezono laikotarpio nustatymo Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

11.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros (panaudojant Šilutės miesto stadiono infrastruktūrą) sutvarkymas, skatinant aktyvų gyventojų poilsį ir laisvalaikį“

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

12.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas“

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

13.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje (Šilutės mieste, Vilkyčių, Degučių, Laučių ir Gardamo kaimuose)“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

14.   

Dėl pritarimo projekto „Rusnės miestelio infrastruktūros atnaujinimas“ įgyvendinimui

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

15.   

Dėl pritarimo projekto „Švėkšnos miestelio infrastruktūros atnaujinimas“ įgyvendinimui

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

16.   

Dėl pritarimo projekto „Žemaičių Naumiesčio miestelio infrastruktūros atnaujinimas“ įgyvendinimui

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

17.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-06-25 sprendimo Nr. T1-2577 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

18.   

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

19.   

Dėl sutikimo perimti turtą iš Klaipėdos miesto savivaldybės

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

20.   

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartis Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigoms

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

21.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2015 metų sąmatos patvirtinimo nauja redakcija

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

22.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-05-19  sprendimo     Nr. T1-51 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

23.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-168 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

24.   

Dėl Šilutės viešojo tualeto paslaugų kainos nustatymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

25.   

Dėl atstovo skyrimo į jungtinę Nemuno deltos regioninio parko tarybą

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Živilė Tragonskienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

26.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-08-06 sprendimo Nr. T1-5 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ 1 punkto pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

27.   

Dėl Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

28.   

Dėl Ožekšnių gatvės, esančios Grabupių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., pavadinimo pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

29.   

Dėl naujų pavadinimų gatvėms suteikimo Šilutės r. sav., Švėkšnos sen., Vilkėno I k., Kintų sen., Povilų k. ir Žemaičių Naumiesčio sen., Budrikų k.

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

30.   

Dėl UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos derinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Pranas Sirtautas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- gamtosaugininkas

 

31.   

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo prijungiant prie viešosios įstaigos Šilutės ligoninės

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas – Savivaldybės gydytojas

 

32.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, tarybos sekretorius

 

33.

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vytautas Laurinaitis