PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2015 m. gruodžio 16 d.

potvarkiu Nr. M1-108

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

7-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.

Dėl Savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimo Nr. T1-2417 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės  2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.

Dėl išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai 2016 metų finansinių normatyvų nustatymo Šilutės rajono socialinės globos įstaigose

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

4.

Dėl 2016 metų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

5.

Dėl transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas tvarkos aprašo pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Aušra Barbutkienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

6.

Dėl papildomų lėšų skyrimo VŠĮ „Šilutės sportas“

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

7.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių organizacijų sportinės veiklos dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

8.

Dėl dalininkų priėmimo į viešąją įstaigą „Šilutės sportas“

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

9.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo programos projektų finansavimo 2016 m. konkurso nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

10.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-04-09 sprendimo Nr. T1-2467 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros centrų, Šilutės muziejaus ir Šilutės kamerinio dramos teatro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

 

11.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos bibliotekininkų atestavimo komisiją

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

12.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir kontroliuojamų įmonių vadovų 2015 metų veiklos ataskaitų grafiko patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas

 

13.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T1-2524 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015-2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių plano patvirtinimo“ priedo pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas – Savivaldybės gydytojas

 

14.

Dėl sutikimo perimti turtą iš Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Arvydas Gorodeckas, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vedėjas

 

15.

Dėl UAB „Šilutės šilumos tinklai“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

16.

Dėl sutikimo perimti turtą iš Klaipėdos visuomenės sveikatos centro

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

17.

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų centrui

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

18.

Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą iš Šilutės žemės ūkio mokyklos

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

19.

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigoms

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

20.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

21.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

22.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimo Nr. T1-683 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Šilutės viltis“ ir Šilutės rajono neįgaliųjų draugijai“ 3 punkto pripažinimo netekusiu galios

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

23.

Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

24.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresn. specialistė

 

25.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų programos patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

26.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

27.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės komunalinių atliekų 2015-2020 metų tvarkymo plano patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Pranas Sirtautas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas – gamtosaugininkas

 

28.

Dėl Šilutės rajono medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams ir medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo išlaidų kompensavimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Pranas Sirtautas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas – gamtosaugininkas

 

29.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Ignas Paulius, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

30.

Dėl pritarimo dalyvauti Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 metų programos projekte „Baltic Sea Tourism Centre“ (Baltijos jūros turizmo centras“)

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Ignas Paulius, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

31.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

32.

Dėl įgaliojimo organizuoti švietimo įstaigų vadovų konkursus

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

33.

Dėl sutikimo reorganizuoti Šilutės rajono savivaldybės viešąją įstaigą Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrą prijungiant prie viešosios įstaigos Šilutės ligoninės

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas – Savivaldybės gydytojas

 

34.

Dėl naujų pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės r. sav., Gardamo sen., Gardamo mstl. ir Kukuiliškės k.

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

35.

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Kintų sen., Kintų mstl., Ramioji g. 8 (kadastrinis Nr. 8827/0002:835 Kintų k.v.), ir šalia jo esančios laisvos valstybinės žemės detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

36.

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Grabupių k. (kadastro Nr. 8817/0002:257), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

37.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programos patvirtinimo

Pranešėjas Zigmantas Jaunius, Kontrolės komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Zigmantas Jaunius, Kontrolės komiteto pirmininkas

 

Informacija:

38.

Dėl 2015 metų Kontrolės komiteto ataskaitos

 

Pranešėjas Zigmantas Jaunius, Kontrolės komiteto pirmininkas

 

39.

Kiti klausimai.

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,                                                                    Algirdas Balčytis

pavaduojantis Savivaldybės merą