PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2015 m. lapkričio 19 d.

potvarkiu Nr. M1-100

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

6-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 1.  

Dėl savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimo Nr. T1-2417 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės  2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T1-1067 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės r. vaikų meno mokyklos pavadinimo ir nuostatų pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl priėmimo į Šilutės meno mokyklą tvarkos  aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės sportininkų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros renginių strategijos įgyvendinimo priežiūros komiteto darbo reglamento patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2016 metų  projektų konkurso nuostatų patvirtinimo ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos atstovo delegavimo į Mėgėjų meno kolektyvų projektų vertinimo ir atrankos komisiją

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimo Nr. T1-2321 „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ir panaikinimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios  

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl sutikimo leisti naudotis Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiomis patalpomis

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. T1-115 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis politinėms partijoms“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pertvarkymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2015-2019 metų investicijų plano pakeitimo derinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl leidimo nurašyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo susitarimui plėtoti infrastruktūrą

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013-2015 metų strateginio veiklos plano programų vykdymo 2013 metų ataskaitos ir Šilutės rajono savivaldybės 2014-2016 metų strateginio veiklos plano programų vykdymo 2014 metų ataskaitos patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Ignas Paulius, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

 1.  

Dėl biudžetinės įstaigos Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos steigimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Arvydas Gorodeckas, Administracijos Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. T1-121 „Dėl gatvių geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Šilutės mieste, Švėkšnos seniūnijos Pavilnučio ir Kalnalio k., saugų seniūnijos Saugų k. ir Katyčių seniūnijos Antšyšių k. ir Katyčių mstl.“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl gatvės geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Katyčių seniūnijos Katyčių miestelyje ir Pievų gatvės panaikinimo Antšyšių kaime

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

Papildomi klausimai:

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti Pietų Baltijos bendradarbiavimo abipus sienos programos rengiamame projekte „MARRIAGE II“

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

22.

Dėl pritarimo dalyvauti Pietų Baltijos bendradarbiavimo abipus sienos programos rengiamame projekte „Fish markets and small coastal fischery“ („Žuvų turgūs ir smulki pakrantės žvejyba“)

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

23.

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Vytautas Laurinaitis