PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2015 m. spalio 22 d.

potvarkiu Nr. M1-92

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

5-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 1.  

Dėl savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimo Nr. T1-2417 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės  2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Raminta Čiutienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Laima Stirbienė, Vaikų teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros projektų 2016 metų konkurso nuostatų patvirtinimo ir delegavimo į Kultūros projektų vertinimo ir atrankos komisiją

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2016 metų strateginių kultūros renginių sąrašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijų, kuriose draudžiami bepiločių orlaivių skrydžiai, nustatymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Arvydas Gorodeckas, Administracijos Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2016 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir mokesčio lengvatų patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos  regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo  grupę

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti asociacijos „Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė“ veikloje

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Ignas Paulius, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Socialinių būstų įsigijimas Šilutės rajono savivaldybėje“

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Čėsnienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės r. Kintų pagrindinei mokyklai ir Šilutės r. Inkaklių mokyklai-daugiafunkciam centrui  

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl viešųjų įstaigų, kurių steigėja (savininkė) yra Šilutės rajono savivaldybė, auditorių parinkimo

Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Klaipėdos apygardos probacijos tarnybai

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės diabeto klubui „Margainis“

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės šaulių kuopai

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės r. Kintų pagrindinei mokyklai 

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Žemaičių krašto etnokultūros centrui

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl sutikimo priimti Savivaldybės nuosavybėn turtą iš UAB „Šilutės būstas“                 

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą iš Nemuno deltos regioninio parko direkcijos

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų centrui

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Juknaičių ambulatorijai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Juknaičių seniūnijos teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis politinėms partijoms

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pertvarkymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Valstybei  nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės  rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

Dėl pavadinimo gatvei suteikimo Šilutės rajono savivaldybės Saugų seniūnijos Vilkyčių kaime

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T1-60 „Dėl naujų pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Saugų seniūnijos Vilkyčių k., Pangirių k. ir Sakūtėlių k.“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl gatvių geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Šilutės mieste, Švėkšnos seniūnijos Pavilnučio ir Kalnalio k., Saugų seniūnijos Saugų k. ir Katyčių seniūnijos Antšyšių k. ir Katyčių mstl.

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės miesto vandens turizmo specialiojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,                                                                            Algirdas Balčytis

pavaduojantis Savivaldybės merą