PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2015 m. rugsėjo 17 d.

potvarkiu Nr. M1-84

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

4-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

 1.  

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėjas Dominikas  Bučinskas, Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

 1.  

Dėl savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio savivaldybės švietimo įstaigose 2015-2016 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-518 “Dėl Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėjai: Jonas Čeponis, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- sanitarijos inspektorius, Reda Švelniūtė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-04-09 sprendimo Nr. T1-2467 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros centrų, Šilutės muziejaus ir Šilutės kamerinio dramos teatro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimo Nr. T1-2435 ,,Dėl nekilnojamojo turto, kuriam 2015 metais taikomas 2 procentų mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo” pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Eugenijus Bistrickas, Viešųjų paslaugų vyriausiasis specialistas

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr. T1-401 „Dėl sutikimo perimti turtą iš Klaipėdos visuomenės sveikatos centro“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą iš Šilutės žemės ūkio mokyklos

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės senelių globos namams

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vainuto seniūnijos bendruomenei

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant projektą  „Šilutės rajono Šilutės seniūnijos Šyšos vasaros polderio rekonstrukcija“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėjas Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant projektą „ Vabalų  žiemos polderio dalies  rekonstrukcija“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėjas Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant projektą „ Traksėdžių žiemos polderio dalies rekonstrukcija“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėjas Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant projektą  „Šilutės rajono Inkaklių kadastrinės vietovės Paičių MSNA narių valdomų sklypų dalies  rekonstrukcija“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėjas Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl  projekto „Šilutės rajono Kintų seniūnijos smalkų vasaros polderio  rekonstrukcija“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėjas Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos nuostatų tvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T1-2004 „Dėl įgaliojimų administracijos direktoriui vykdyti dalį Savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtųjų funkcijų“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Živilė Targonskienė, personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo 

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero regalijos naudojimo tvarkos

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Vilkyčių seniūnijos steigimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijų, susijusių su vandens transporto keliais (Nemuno delta, Kuršių mariomis),  susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė 

                              

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Gardamo gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė 

 

 1.  

Dėl naujų pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Žemaičių Naumiesčio seniūnijos Degučių k., Žalpių k., Laugalių k. ir Žiogaičių k.

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė 

 

Informacija:

 1.  

Informacija dėl Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos pateikimo

Informacijos rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Kiti klausimai.

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,                                                                            Algirdas Balčytis

pavaduojantis Savivaldybės merą