PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2015 m. rugpjūčio 20 d.

potvarkiu Nr. M1-72

 

.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

3-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimo Nr. T1-2417 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ ir 2015-05-28 sprendimo Nr. T1-2506 „Dėl Savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimo Nr. T1-2417 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-07-31 sprendimo Nr. T1-2165 „Dėl tarnybinio mėnesinio atlyginimo koeficientų nustatymo Šilutės rajono kultūros įstaigų direktoriams“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo teikti Žemaičių Naumiesčio sinagogos (u.k. 34615) avarinės grėsmės pašalinimo darbų projektavimo paraišką

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Reda Švelniūtė, Kultūros skyriaus vyr. Specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Macikų koncentracijos stovyklos vietos ir kapų sutvarkymo fondo tarybą ir Macikų koncentracijos stovyklos vietos ir kapų sutvarkymo fondo tarybos pirmininko paskyrimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į kultūros centrų tarybas, Šilutės H. Šojaus muziejaus tarybą, Šilutės kamerinio dramos teatro meno tarybą

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Šilutės rajono savivaldybės kultūros renginių strategijos įgyvendinimo priežiūros komitetą

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į „Sidabrinės nendrės“ premijos komitetą

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T1-1034 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio Savivaldybės švietimo įstaigose 2015-2016 mokslo metais nustatymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jūratė Bandzienė, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl pritarimo asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ steigimui ir dalyvavimui jos veikloje

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėjas Ignas Paulius, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

 1.  

Dėl galimybių studijų: „Turizmo verslo skatinimo sistemos sukūrimas Šilutės rajono savivaldybėje“, „Žemės ūkio optimizavimas Šilutės rajono savivaldybėje“, „Šilutės rajono savivaldybės sporto infrastruktūros modernizavimas ir jaunimo užimtumo galimybės“, „Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimas“ patvirtinimo ir Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginio plėtros plano papildymo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėjas Ignas Paulius, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ stebėtojų tarybos sudarymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorija stebėtojų tarybos sudarymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorija stebėtojų tarybos sudarymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtį

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ stebėtojų taryba

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ stebėtojų tarybą

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ stebėtojų tarybą

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo bei paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ 2016-2018 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos ir plėtros plano patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Juto Heat“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. Specialistė

 

 1.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Laučių kaimo bendruomenei

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo ir pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. Specialistė

 

 1.  

Dėl leidimo viešajai įstaigai Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrui parduoti automobilį

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresn. Specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimo Nr. T1-2439 „Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-7 „Dėl Savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudėties patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Živilė Targonskienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. Specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono  savivaldybės  peticijų komisijos sudarymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos administracinės komisijos sudarymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

Dėl  Savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į asociacijos „Lamatos žemė“ valdymo organus

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-314 „Dėl pritarimo nacionalinės pasyvaus namo asociacijos siūlymui“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

Dėl gatvių geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Švėkšnos seniūnijos Pavilnučio k. ir Kalnalio k., Saugų seniūnijos Saugų k. bei Šilutės mieste

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl naujų pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Švėkšnos seniūnijos Jomantų k., Jurgaičių k., Inkaklių k., Kalkiškės k. ir Varniškių k.

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl naujų pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Saugų seniūnijos Vilkyčių k., Pangirių k. ir Sakūtėlių k

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Arvydas Bielskis, Personalo ir teisės skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Arvydas Bielskis, Personalo ir teisės skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 Papildomas klausimas:

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašo parengimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Kiti klausimai

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,                                                                            Algirdas Balčytis

pavaduojantis Savivaldybės merą