PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2015 m. liepos 30 d.

                                                                                    potvarkiu Nr. M1-64

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

2- OJO POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

3.       

Dėl Savivaldybės tarybos komitetų sudarymo ir jų narių skaičiaus nustatymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Arvydas Bielskis, Personalo ir teisės skyriaus vedėjas

 

4.       

Dėl Savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Arvydas Bielskis, Personalo ir teisės skyriaus vedėjas

 

5.       

Dėl Savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komiteto sudarymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Arvydas Bielskis, Personalo ir teisės skyriaus vedėjas

 

6.       

Dėl Savivaldybės tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto sudarymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Arvydas Bielskis, Personalo ir teisės skyriaus vedėjas

 

7.       

Dėl Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Arvydas Bielskis, Personalo ir teisės skyriaus vedėjas

 

8.       

Dėl savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Arvydas Bielskis, Personalo ir teisės skyriaus vedėjas

 

9.       

Dėl Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Arvydas Bielskis, Personalo ir teisės skyriaus vedėjas

 

10.   

Dėl atstovų  į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą išrinkimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Arvydas Bielskis, Personalo ir teisės skyriaus vedėjas

 

11.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybą ir įgaliojimų jam suteikimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Arvydas Bielskis, Personalo ir teisės skyriaus vedėjas

 

12.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pareiginės algos koeficiento nustatymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

13.   

Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo tvirtinimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Živilė Targonskienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

14.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

15.   

Kiti klausimai.

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vytautas Laurinaitis