PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2015 m. birželio 18 d.

potvarkiu Nr. M1-53

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

60 - OJO POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.       

Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Andžela Bernotienė, Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

3.       

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narė

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

4.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2014 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

5.       

Dėl sutikimo  teikti trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą neįgaliems asmenims

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

6.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-2511 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

7.       

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus švietimo įstaigose 2015-2016 mokslo metais patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

8.       

Dėl ikimokyklinio ugdymo grupių steigimo Usėnų ir Vilkyčių pagrindinėse mokyklose, Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

9.       

Dėl Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

10.   

Dėl Šilutės r. Švėkšnos lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

11.   

Dėl mokinių priėmimo į Rusnės specialiąją mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

12.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės „Lietuvininkų vilties“ premijos nuostatų nauja redakcija patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

13.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės „Lietuvininkų vilties“ premijos komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

14.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų nauja redakcija patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

15.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Reda Švelniūtė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

16.   

Dėl pritarimo teikti Švėkšnos sinagogos (u. k. 30620) tvarkybos darbų projektavimo paraišką

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narė

Projekto rengėja Reda Švelniūtė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

17.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimo Nr. T1-2314 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015 metų strateginių kultūros renginių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Reda Švelniūtė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

18.   

Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

19.   

Dėl Šilutės muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

20.   

Dėl sutikimo leisti naudotis Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Degučių k., Mirglono g. 9,  esančio mokyklos pastato patalpomis

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

21.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

22.   

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

23.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Žemaičių Naumiesčio bendruomenei

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

24.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimo Nr. T1-2080 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2014 metų sąmatos patvirtinimo nauja redakcija“ pakeitimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

25.   

Dėl leidimo Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai naudotis Kintų universalaus daugiafunkcio centro pastato patalpomis

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

26.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės r. Kintų pagrindinei mokyklai

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

27.   

Dėl Šilutės rajono valdytojo 1995-02-21 potvarkio Nr. 74 „Dėl pastatų teisinio registravimo“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

28.   

Dėl pritarimo susitarimui plėtoti infrastruktūrą

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

29.   

Dėl leidimo nurašyti Valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresn. specialistė

30.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sutarčių pavyzdinių formų patvirtinimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

31.   

Dėl naujų pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Šilutės seniūnijos Grabupių kaime

Pranešėja Genovaitė Kimbrienė, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narė

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

Papildomas klausimas:

32.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Degučių gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

33.   

Kiti klausimai.

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis Savivaldybės merą                                                                              Algirdas Balčytis