PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2015 m. gegužės 21 d.

potvarkiu Nr. M1-44

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

59 - OJO NEEILINIO  POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimo Nr. T1-2417 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės  2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl 2014 metų finansų kontrolės būklės ataskaitų

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2017 metų programos patvirtinimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jūratė Bandzienė, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistė mobilizacijos ir korupcijos prevencijai

 

 1.  

 

Dėl struktūros pertvarkos Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės alkoholio, tabako,  narkotikų  vartojimo prevencijos ir kontrolės 2015-2018 metų programos patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Šilutės Hugo Šojaus muziejaus nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Reda Švelniūtė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl maudyklų vandens kokybės stebėsenos ir paplūdimių priežiūros Šilutės rajone 2015-2019 metų programos patvirtinimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Čeponis, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- sanitarijos inspektorius

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir jo skelbimo interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Čeponis, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- sanitarijos inspektorius

 

 1.  

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui viešajai įstaigai Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui viešajai įstaigai Šilutės ligoninei nustatymo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui viešajai įstaigai Juknaičių ambulatorijai nustatymo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui viešajai įstaigai Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui viešajai įstaigai Vainuto ambulatorijai nustatymo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015 - 2018 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015-2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių plano patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2015 metų veiklos užduočių patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti ir būti partneriais projekte pagal 2009-2014 metų Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 1.  

Dėl paramos skyrimo A. D.

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 1.  

Dėl paramos skyrimo I. E.

 

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 1.  

Dėl paramos skyrimo V. J.

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 1.  

Dėl Šilutės miesto 2015 metų šventės dalyvių atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės kamerinio dramos teatro teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl pastatų amortizacinių atskaitymų nusidėvėjimui atkurti normatyvų ir rinkos pataisos koeficiento nustatymo

 

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartis uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T1-492 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ 1.13.3 punkto pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės r. Kintų pagrindinei mokyklai

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Kintų Vydūno kultūros centrui

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl sutikimo keisti administracinio pastato dalies paskirtį

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės muziejui

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų centrui

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T1-2111 „Dėl sutikimo perimti turtą iš Klaipėdos apskrities priešgaisrtinės gelbėjimo valdybos“ pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006-05-25 sprendimo Nr. T1-1159 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį  Juknaičių bendruomenei” 3 punkto pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-10-01 sprendimo Nr. T1-1103 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis viešajai įstaigai Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrui” 1.4 punkto pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Šilutės pirminės priežiūros centrui

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl žemės sklypo pirkimo Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė , Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresn. specialistė

 

 1.  

Dėl leidimo nurašyti  valstybei  ir savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresn. specialistė

 

 1.  

Dėl naujų pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Saugų seniūnijos Saugų k. ir Kukorų k.

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Kintų sen., Kintų mstl., Vydūno g. 5A (kadastrinis Nr. 8827/0002:835 Kintų k.v.), ir šalia jo esančios laisvos valstybinės žemės detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Kontrolės komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jolita Stonkuvienė,  Savivaldybės kontrolierė

 

 1.  

Dėl pritarimo asociacijos „Lamatos žemė“ parengtoms  2014 - 2020 m. vietos plėtros strategijos pagrindinėms nuostatoms

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

Dėl Savivaldybės mero pavaduotojo Virgilijaus Pozingio veiklos sričių nustatymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

Papildomi klausimai:

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Tradicinių amatų centro Švėkšnoje plėtra “

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja raminta Čėsnienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų Šilutės rajono savivaldybėje prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja raminta Čėsnienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

56.   

Kiti klausimai.

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis Savivaldybės merą                                                                                     Algirdas Balčytis