PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2015 m. balandžio 22 d.

potvarkiu Nr. M1-32

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

57- OJO NEEILINIO  POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

  1.  

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

  1.  

Dėl Algirdo Gečo atleidimo iš Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigų

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Alfonsas Vanagas, Savivaldybės tarybos narys

 

Papildomas klausimas:

  1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

  1.  

Kiti klausimai

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Vytautas Laurinaitis