PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2015 m. kovo 25 d.

Potvarkiu Nr. M1-23

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

VII ŠAUKIMO 56 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

2015-04-09 14.00 val.

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

 1.  

Dėl vardo suteikimo Šilutės muziejui

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio Savivaldybės švietimo įstaigose 2015–2016 mokslo metais nustatymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ vadovo 2014 metų veikos ataskaitai

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ 2015 metų veiklos programos patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015 m. sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų projektų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų vadovų veiklos 2014 metų ataskaitoms

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Audra Barauskienė,  Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Audra Barauskienė,  Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 1.  

Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl paramos skyrimo M. U.

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 1.  

Dėl paramos skyrimo A. G

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 1.  

Dėl paramos skyrimo Ž. R

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 1.  

Dėl Šilutės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Loreta Valienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

Dėl pritarimo viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir Visuomenės sveikatos biuro vadovų 2014 metų veiklos ataskaitoms

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaitai

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti projekte pagal 2009-2014 metų Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo Šilutės rajono kultūros įstaigų vadovų 2014 metų veiklos ataskaitoms

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros centrų, Šilutės muziejaus ir Šilutės kamerinio dramos teatro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl pritarimo susitarimui plėtoti infrastruktūrą

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

 1.  

Dėl mokesčio už naudojimąsi Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių nustatymo ir mokesčio mokėjimo, administravimo, priežiūros ir leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Oskaras Agintas, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

 1.  

Dėl Savivaldybės privatizavimo fondo 2015 metų sąmatos patvirtinimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimo Nr. T1-1547 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės Žibų pradinei mokyklai“ pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimo Nr. T1-212 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl žemės sklypo perdavimo patikėjimo teise Senųjų kaimo tradicijų kultūros centrui

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti ir naudoti Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigoms

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro 2015 metų veiklos programos patvirtinimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Ignas Paulius, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

 1.  

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centras vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Ignas Paulius, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1-2367 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015-2017 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Ignas Paulius, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2015-2019 metų investicijų plano derinimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešimas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-06-25 sprendimo Nr. T1-1030 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“ pakeitimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl biudžetinės įstaigos Švėkšnos specialiojo ugdymo centro savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų bei turto perdavimo valstybės nuosavybėn

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl leidimo nurašyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančius nekilnojamus daiktus

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresn. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Juto Heat“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

 

 1.  

Dėl pareigybės kategorijos bei kvalifikacinės klasės Jolitai Stonkuvienei ir Savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Kontrolės komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Grabupių gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Vilkyčių gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Saugų gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Inkaklių gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ilona Anoškinė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Šilutės, Švėkšnos ir Usėnų seniūnijose

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl žemės sklypų, esančių Šilutės r. sav., Šilutės sen., Grabupių k., (kadastriniai Nr. 8817/0002:333 Jonaičių k.v. ir 8817/0002:121 Jonaičių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjos:  Aurelija Znutienė ir Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistės

 

Papildomi klausimai:

56.

Dėl 2014-12-18 sprendimo Nr. T1-2384 „Dėl leidimo Savivaldybės administracijai nuomotis tarnybinį lengvąjį automobilį ir mažą autobusą“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Oskaras Agintas, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

57.

Dėl Šilutės miesto centro detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

58.

Kiti klausimai.

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vytautas Laurinaitis