PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2015 m. vasario 12 d.

Potvarkiu Nr. M1-13

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

VII ŠAUKIMO 55 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

2015-02-19 14.00 val.

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

3.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T1-1063 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

4.       

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų 2014 metų veiklos ataskaitoms

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

5.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 2015–2017 metų programų tvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

6.       

Dėl Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

7.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

8.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo programos 2015 m.  projektų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

9.       

Dėl ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos priemonių plano lėšų patvirtinimo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

10.   

Dėl nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo Šilutės rajono savivaldybėje kitoms savarankiškoms funkcijoms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

11.   

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2014 metų ataskaitai

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

12.   

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012-2014 metų programos 2013 metų ataskaitai

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

13.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros renginių strategijos patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

14.   

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės kultūros projektų 2015 metų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

15.   

Dėl Šilutės muziejaus 2015 metų darbo plano ir Šilutės kamerinio dramos teatro 2015 metų sezoninės kūrybinės veiklos programos patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

16.   

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2015 metų projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo mėgėjų meno kolektyvų apžiūroms organizuoti

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

17.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-2298 „Dėl pritarimo dalyvauti Šilutės miesto vietos veiklos grupės - asociacijos „Šilutės miesto VVG“ veikloje“ pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

18.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-753 „Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Šilutės rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

 

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

19.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T1-492 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms” pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

20.   

Dėl nekilnojamojo turto, kuriam 2015 metais taikomas 2 procentų mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

21.   

Dėl žemės sklypo Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn pirkimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

22.   

Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

23.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės muziejui

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

24.   

Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

25.   

Dėl Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų  pardavimo

Pranešėjas  Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresn. specialistė

26.   

Dėl žemės nuomos mokesčių tarifų, žemės nuomos mokesčių lengvatų bei mokėjimo terminų nustatymo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Dominikas Bučinskas, Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistas

 

27.   

Dėl 2016 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Dominikas Bučinskas, Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistas

28.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus l. e. vedėjo pareigas

29.   

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Kintų sen., Sakūčių k. (kadastrinis Nr. 8827/0002:409 Kintų k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aurelija Znutienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

30.   

Dėl Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo centrinės dalies kompleksinio sutvarkymo  programos patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė,  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

31.   

Dėl Šilutės miesto centro detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė,  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

32.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitos

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Kontrolės komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jolita Stonkuvienė, Savivaldybės kontrolierė

 

33.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2014 metų veiklos ataskaitos

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

34.   

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir savivaldybės mero 2014 m. veiklos ataskaitai

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

Informacija:

35.   

Dėl informacijos apie Šilutės prieplaukos (uosto) koncesijos sutarties vykdymą

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Informacijos rengėja Daiva Thumat,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

36.   

Kiti klausimai.

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vytautas Laurinaitis