PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2015 m. sausio 22 d.

Potvarkiu Nr. M1-5

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

VII ŠAUKIMO 54 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

2015-01-29 14.00 val.

 

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.       

Dėl įgaliojimo pasirašyti sutarties pakeitimus

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

3.       

Dėl išorės vertinimo organizavimo ir vykdymo Šilutės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2015-2017 metų plano

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl Savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. T1- 2139 „Dėl Švėkšnos specialiosios mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Švėkšnos specialiojo ugdymo centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

5.       

Dėl Savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr.T1-710 „Dėl struktūros pertvarkos Vainuto vidurinėje ir Katyčių pagrindinėje mokyklose“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

6.       

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Bibliotekos pažangai 2“

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

7.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimo Nr. T1-684 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų centrui “ pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

8.       

Dėl sutikimo leisti naudotis Šilutėje, Lietuvininkų g. 6, esančio kultūros rūmų pastato patalpomis

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

9.       

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti ir naudoti Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigoms

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

10.   

Dėl leidimo Saugų vaikų globos namams įsigyti lengvąjį automobilį

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

11.   

Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros tarifo nustatymo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

12.   

Dėl Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų  pardavimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresn. specialistė

13.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1-2377 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

14.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo T1-1123 „ Dėl UAB „Šilutės šilumos tinklai“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

15.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir kontroliuojamų įmonių vadovų 2014 metų veiklos ataskaitų grafiko patvirtinimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas

 

16.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, tarybos sekretorius

 

17.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, tarybos sekretorius

 

18.   

Dėl Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo

Pranešėjas Gintaras Bružas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

19.   

Dėl vietos gyventojų apklausos paskelbimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

20.   

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių  charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Juknaičių seniūnijoje

Pranešėjas Gintaras Bružas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

21.   

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Katyčių seniūnijoje

Pranešėjas Gintaras Bružas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

22.   

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Usėnų seniūnijoje

Pranešėjas Gintaras Bružas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

23.   

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Švėkšnos seniūnijoje

Pranešėjas Gintaras Bružas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

24.   

Dėl žemės sklypo prie pastatų, esančių Stadiono g. 8D, Šilutėje, detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Gintaras Bružas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

25.   

Dėl teritorijos prie pastatų, esančių Šilutės r. sav., Kintų sen., Kintų mstl., Vydūno g. 1, 1A, 1B ir 3 (unikalūs Nr. 8892-7002-8013, 8892-7002-8024, 8892-7002-8035 ir 8892-7002-8046), detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Gintaras Bružas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

26.   

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8884/0005:77 Vilkyčių k.v.), esančio Šilutės r. sav., Saugų sen., Sakūtėlių k., detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Gintaras Bružas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

27.   

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8840/0002:316 Pagrynių k.v.), esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k., detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Gintaras Bružas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

28.   

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8840/0003:465 Pagrynių k.v.), esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Kirlikų k., detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Gintaras Bružas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

29.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos programos patvirtinimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Kontrolės komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, tarybos sekretorius

 

Informacija:

30.   

Informacija dėl 2014 metų Kontrolės ataskaitos

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Kontrolės komiteto pirmininkas

Informacijos rengėjas Virgilijus Pozingis, Kontrolės komiteto pirmininkas

 

Papildomi klausimai:

31.   

Dėl pritarimo asociacijos sutarties projektui

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Diana Benkunskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

32.   

Dėl Švėkšnos specialiojo ugdymo centro savininko teisių ir pareigų bei turto perdavimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

33.   

Kiti klausimai.

 

Savivaldybės meras                                                                            Vytautas Laurinaitis