PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2014 m. gruodžio 11 d.

Potvarkiu Nr. M1-129

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

VII ŠAUKIMO 53 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

2014-12-18 14.00 val.

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.       

Dėl Savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T1-1061 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2014 metų  biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.       

 

Dėl leidimo perkelti  asignavimus

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

5.       

 

Dėl lėšų skyrimo Švėkšnos specialiojo ugdymo centrui

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

6.       

 

Dėl pajamų ir išlaidų plano padidinimo lopšeliui - darželiui ,,Žibutė“

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

7.       

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės sportininkų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

8.       

Dėl Šilutės sportininkų ir jų trenerių premijavimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

9.       

Dėl mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo specialiąsias mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Nijolė Petkevičienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

10.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos 2015 metų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

11.   

Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų ugdymą viešojoje įstaigoje „Šilutės sportas“ mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

12.   

Dėl viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

13.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T1-1038 ,,Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šilutės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

14.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-09-27 sprendimo Nr. T1-514 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

15.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-2072 „Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šilutės rajono gyventojams dydžio nustatymo” pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

16.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. T1-2140 „Dėl vienkartinių pašalpų iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Loreta Valienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

17.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T1-1624 „Dėl bendrosios socialinės paslaugos (transporto) organizavimo Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 20 punkto pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Barbutkienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

18.   

Dėl 2015 metų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo  

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

19.   

Dėl išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai finansinių normatyvų nustatymo Šilutės rajono socialinės globos įstaigose

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

20.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-1089 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės  rinkliavos    šunų  registravimą  ir  laikymą daugiabučiuose  namuose  nuostatų ir mokesčio dydžio patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Čeponis, Šilutės rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistas- sanitarijos inspektorius

 

21.   

Dėl Šilutės rajono medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos ir prevencinių priemonių diegimo išlaidų kompensavimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas  Remigijus Rimkus,  Šilutės rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistas- gamtosaugininkas

 

22.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Vytautas Kubeckis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

23.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T1-1061 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ 4 priedo pakeitimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas  Remigijus Rimkus,  Šilutės rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistas- gamtosaugininkas

 

24.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-1046 ,,Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų ir vietinės rinkliavos  už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą  dydžių patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas  Remigijus Rimkus,  Šilutės rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistas- gamtosaugininkas

 

25.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-1046 ,,Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų ir vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių patvirtinimo“  1 punkto pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjai: Artūras Losius, Ūkio skyriaus vyr. specialistas, Remigijus Rimkus,  Šilutės rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistas- gamtosaugininkas

 

26.   

Dėl Šilutės miesto vietos veiklos grupės - asociacijos „Šilutės miesto VVG“ pavadinimo ir įstatų projekto pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Ignas Paulius, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

27.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Ignas Paulius, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

28.   

Dėl viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ auditoriaus parinkimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

29.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Laučių kaimo bendruomenei

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

30.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T1-2283 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“ pakeitimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

 Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

31.   

Dėl savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T1-492 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

32.   

Dėl viešame  aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

33.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį bendruomenei „Kivylių žiburiai“

 Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

34.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis Šilutės turizmo informacijos centrui

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

35.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis asociacijoms  klubui „Moterų seklyčia“, Šilutės - Emericho miestų bendradarbiavimo draugijai  ir Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Šilutės rajono skyriui

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

36.   

Dėl per 60 procentų fiziškai nusidėvėjusių gyvenamųjų patalpų pardavimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresn. specialistė

 

37.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų programos patvirtinimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

38.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

39.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

40.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T1-1085 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

41.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo T1-1236 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

42.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo T1-386 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

43.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo T1-2036 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Juto Heat“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

44.   

Dėl leidimo Savivaldybės administracijai nuomotis tarnybinį lengvąjį automobilį ir mažą autobusą

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Oskaras Agintas, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

45.   

Dėl vietos gyventojų apklausos paskelbimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

46.   

Dėl žemės sklypų (kadastriniai Nr. 8817/0006:178 ir Nr. 8817/0006:179 Jonaičių k.v.), esančių Šilutės r. sav., Šilutės sen., Macikų k., detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

            Papildomi klausimai:

47.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2006-03-23 sprendimo Nr. T1-1030 „Dėl leidimų važiuoti Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos patvirtinimo“ 2 priedo 1,2,3 lentelių pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Oskaras Agintas, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

48.

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8840/0002:85 Pagrynių k.v.), esančio Šilutės r. sav. Šilutės sen., Pagrynių k., detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

49.

Kiti klausimai.

Savivaldybės meras                                                                            Vytautas Laurinaitis