PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2014 m. lapkričio 19 d.

Potvarkiu Nr. M1-122

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

VII ŠAUKIMO 52 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

2014-11-27 14.00 val.

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

 1.  

Dėl lėšų skyrimo Savivaldybės administracijai

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl leidimo perkelti asignavimus

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl 2014 m. specialiosios tikslinės dotacijos patikslinimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl pajamų ir išlaidų plano padidinimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl mokinių, gyvenančių Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigos bendrabutyje, maitinimo normų nustatymo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013  m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-863 „Dėl Šilutės r. vaikų meno mokyklos teikiamų paslaugų suaugusiems“ pakeitimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimo Nr. T1-940 „Dėl kompleksinės pagalbos Šilutės rajono savivaldybės šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios, paslaugų plėtros 2013-2016 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Vida Nemanienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl paramos skyrimo L. B.

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015 metų strateginių kultūros renginių sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės etninės kultūros saugos ir pritaikymo turizmui 2015-2020 metų priemonių plano patvirtinimo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2015 metų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros projektų 2015 metų konkurso nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono kultūros paveldo išsaugojimo ir pritaikymo turizmui 2015-2020 m. strategijos patvirtinimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Reda Švelniūtė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos - 2 papildymo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Eugenijus Bistrickas, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

 1.  

Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nustatymo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ir panaikinimą tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2015 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir mokesčių lengvatų patvirtinimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T1-2109 „Dėl Šilutės viešojo tualeto paslaugų kainos nustatymo“ pirmo punkto pakeitimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl bendrojo ugdymo mokyklų rengiamų diskotekų bilietų kainų nustatymo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl pritarimo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitai

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl įpareigojimo organizuoti audito paslaugos pirkimą

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl UAB „Kintas“ keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės r. Rusnės pagrindinei mokyklai ir  Šilutės Žibų pradinei mokyklai

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės Pamario pagrindinei mokyklai ir Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinei mokyklai

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl turto perdavimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų centrui

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl tarnybinio buto išbraukimo iš Savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų apskaitos ir priskyrimo Savivaldybės socialinio būsto fondui

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresn. specialistė

 

 1.  

Dėl 2013-07-25 sprendimo Nr. T1-841 „Dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Oskaras Agintas, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Živilė Targonskienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo dalyvauti Šilutės miesto vietos veiklos grupės - asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos grupė „Pamario kraštas“ veikloje

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Ignas Paulius, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

 1.  

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šlažų k. (kadastrinis Nr. 8840/0002:491 Pagrynių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Macikų k. (kadastrinis Nr. 8817/0006:230 Jonaičių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

Papildomas klausimas:

 1.  

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Kintų sen., Ventės k. (kadastrinis Nr. 8827/0003:65 Kintų k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir žemės naudojimo būdo pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Kiti klausimai.

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vytautas Laurinaitis