PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2014 m. lapkričio  5  d.

potvarkiu Nr. M1-118

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

2014 M. LAPKRIČIO 12 D. 51 NEEILINIO  POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

  1.  

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

  1.  

Dėl Vytauto Laurinaičio atleidimo iš Šilutės rajono savivaldybės mero pareigų

Pranešėjas Algirdas Gečas, Savivaldybės mero pavaduotojas

Projekto rengėjai Tarybos nariai: Šarūnas Laužikas, Saulius Stankevičius, Virgilijus Pozingis

 

  1.  

Kiti klausimai

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Vytautas Laurinaitis