PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2014 m. spalio 23 d.

Potvarkiu Nr. M1-115

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

VII ŠAUKIMO 50 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

2014-10-30 14.00 val.

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.       

 

Dėl Savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl asignavimų perkėlimo skoloms dengti

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.       

 

Dėl pajamų ir išlaidų plano padidinimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

5.       

 

Dėl leidimo Vainuto seniūnijai perkelti asignavimus

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

6.       

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

7.       

 

Dėl užmokesčio dydžio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose nustatymo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

8.       

 

Dėl mėnesinio mokesčio ir lėšų naudojimo už vaikų ugdymą neformaliojo ugdymo įstaigose

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

9.       

 

Dėl Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos atlygintinai teikiamų paslaugų įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

10.   

 

Dėl įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

11.   

 

Dėl „Lietuvininkų vilties“ premijos ir premijos komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

12.   

 

Dėl Šilutės Vydūno gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Nijolė Petkevičienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

13.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-64 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo ir nuostatų nauja redakcija patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

14.   

 

Dėl papildomų lėšų skyrimo VŠĮ „Šilutės sportas“

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

15.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-938 „Dėl viešosios įstaigos „Šilutės krepšinis“ reorganizavimo prijungiant prie viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ pakeitimo

Pranešėjas  Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

16.   

 

Dėl viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ stebėtojų tarybos sudarymo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

17.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimo Nr. T1-2015 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2012-2014 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas  Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, vyriausiasis specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

18.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos sanitarinės kontrolės taisyklių patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Čeponis, vyriausias specialistas- sanitarijos inspektorius

 

19.   

 

Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šilutės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas  Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

20.   

 

Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą

Pranešėjas  Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

21.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimo Nr. T1-684 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų centrui“ pakeitimo

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

22.   

 

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“

Pranešėjas  Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

23.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas  Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

24.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pertvarkymo

Pranešėjas  Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

25.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T1-1047 „Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą“ pakeitimo

Pranešėjas  Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

26.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T1-1093 „Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą“ pakeitimo

Pranešėjas  Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

27.   

 

Dėl viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra Šilutės rajono savivaldybė, auditorių parinkimo

Pranešėjas  Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

28.   

 

Dėl Šilutės kultūros ir pramogų centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Pranešėjas  Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

29.   

 

Dėl Šilutės kamerinio dramos teatro teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Pranešėjas  Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

30.   

 

Dėl Kintų Vydūno kultūros centro teikiamų paslaugų  kainų nustatymo

Pranešėjas  Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

31.   

 

Dėl Žemaičių krašto etnokultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Pranešėjas  Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

32.   

 

Dėl Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Pranešėjas  Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

33.   

 

Dėl Salos etnokultūros ir informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Pranešėjas  Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

34.   

Dėl papildomų etatų patvirtinimo Šilutės kultūros ir pramogų centrui ir Kintų Vydūno kultūros centrui

Pranešėjas  Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

35.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-1014 „Dėl komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugų teikimo tarifo dydžio nustatymo „2 punkto  bei 2.1, 2.2, 2.3 papunkčių pakeitimo

Pranešėjas  Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

36.   

 

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

37.   

 

Dėl pritarimo dalyvauti Šilutės miesto vietos veiklos grupės asociacijos „Šilutės miesto VVG“ veikloje

Pranešėjas  Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Ignas Paulius, Planavimo ir plėtros vyr. specialistas

 

38.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

Pranešėjas  Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

39.   

 

Dėl žemės sklypo prie pastato, kurio unikalus Nr. 8897-0012-3012, esančio Vydūno g. 10A, Šilutės m., Šilutės sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas  Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

40.   

 

Dėl žemės sklypo, esančio prie pastatų Šilutės r. sav., Šilutės m., Gluosnių g. 4 (kadastrinis Nr. 8867/0006:55 Šilutės m. k.v.), detaliojo plano patvirtinimo keičiant Šilutės rajono savivaldybės valdybos 2001-08-14 sprendimu Nr. 266 patvirtinto teritorijos, esančios Cintjoniškių g. 9a, Gluosnių g. 4 / Cintjoniškių g. 11, Šilutėje, detaliojo plano sprendinius

Pranešėjas  Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

41.   

Dėl  žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šlažų k. (kadastrinis Nr. 8840/0002:443 Pagrynių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr.

specialistė

 

42.   

 

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k. (kadastrinis Nr. 8840/0003:438 Pagrynių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr.

Specialistė

 

43.   

 

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Kintų sen., Sakučių k. (kadastrinis Nr.8857/0001:55 Saugų k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas  Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

Papildomas klausimas:

44.   

Dėl žemės sklypų, esančių Šilutės r. sav., Šilutės sen., Verdainės k. (kadastrinis Nr. 8817/0007:100 Jonaičių k.v., kadastrinis Nr. 8817/0007:233 Jonaičių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, savivaldybės meras

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

45.   

Kiti klausimai.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas, pavaduojantis Savivaldybės merą Algirdas Balčytis