PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2014 m. rugsėjo 18  d.

potvarkiu Nr. M1-100

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  VII ŠAUKIMO 49 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.       

Dėl  Savivaldybės tarybos  2014-03-27 sprendimo Nr. T1-2008 „Dėl leidimo imti paskolą“ pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Danguolė Gustienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos pavaduotoja

 

3.       

Dėl specialiosios tikslinės dotacijos paskirstymo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl asignavimų Saugų vaikų globos namams ir Šilutės socialinių paslaugų centrui perkėlimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Danguolė Gustienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos pavaduotoja

 

5.       

Dėl asignavimų Švėkšnos specialiojo ugdymo centrui perkėlimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Danguolė Gustienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos pavaduotoja

 

6.       

Dėl pritarimo steigti Jūrų kadetų mokyklą Šilutės r. Rusnės specialiosios mokyklos pastate

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

7.       

Dėl Savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T1-2167 „Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio Savivaldybės švietimo įstaigose 2014-2015 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

8.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-07-03 sprendimo Nr. T1-2138 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

9.       

Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro struktūros pertvarkos

Pranešėjas  Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

10.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-01-25 sprendimo Nr. T1-1421 „Dėl papildomų etatų kultūros centrams patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

11.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimu Nr. T1- 869 „dėl Šilutės rajono savivaldybės viešųjų kultūros įstaigų pertvarkymo“ 7 punktu patvirtintų žemaičių krašto etnokultūros centro nuostatų pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

12.   

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros patvirtinimo

Pranešėjas  Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, vyriausiasis specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

13.   

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo

Pranešėjas  Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, vyriausiasis specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

14.   

Dėl vaikų ir šeimynų skaičiaus Šilutės rajono Saugų vaikų globos namuose nustatymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

15.   

Dėl  Šilutės rajono Saugų vaikų globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

16.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T1-1061 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ 4 priedo pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas-gamtosaugininkas    

                                                          

17.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, patvirtintų 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-518, pakeitimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Čeponis, Vyriausiasis specialistas- sanitarijos inspektorius

 

18.   

Dėl Šilutės muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Stanislova Dilertienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, l. e. skyriaus vedėjo pareigas

 

19.   

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Stanislova Dilertienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, l. e. skyriaus vedėjo pareigas

 

20.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T1-2177 „dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Stanislova Dilertienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, l. e. skyriaus vedėjo pareigas

 

21.   

Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos - 2 patvirtinimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Eugenijus Bistrickas, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

 

22.   

Dėl  nekilnojamojo turto nuomos Šilutės r. vaikų meno mokyklos reikmėms

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

23.   

Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

24.   

 

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

25.   

Dėl leidinių perdavimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

26.   

 

Dėl įgaliojimo pasirašyti Savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendime Nr. T1-402 „Dėl sutikimo perimti turtą iš Švietimo informacinių technologijų centro“ nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

27.   

Dėl įgaliojimo pasirašyti Savivaldybės tarybos 2013-10-24 sprendime Nr. T1-910 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“  nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

28.   

 

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės diabeto klubui „Margainis“ 

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

29.   

 

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Tauragės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

30.   

Dėl pritarimo taikos sutarties projektui

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Živilė Targonskienė, Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė

 

31.   

Dėl pritarimo paramos sutarčių projektui

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Živilė Targonskienė, Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė

 

32.   

Dėl pritarimo Šilutės miesto vietos veiklos grupės – asociacijos „Šilutės miesto VVG“ steigimui

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Ignas Paulius, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

 

33.   

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k., Santakos g. 12 (kadastrinis Nr. 8840/0002:12 Pagrynių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

34.   

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k. (kadastrinis Nr. 8840/0003:566 Pagrynių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

35.   

Dėl Savivaldybės privatizavimo objektų sąrašo pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Arvydas Jakas, Tarybos narys

 

Siūloma įtraukti į darbotvarkę:

36.   

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Kintų sen., Uogalių k., Pušyno g. 1 (kadastrinis Nr. 8827/0002:549 Kintų k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas  Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

37.   

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės m., Dariaus ir Girėno g. 9 (kadastrinis Nr. 8867/0013:13 Šilutės m. k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir žemės naudojimo būdo pakeitimo

Pranešėjas  Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

38.   

Dėl Savivaldybei  nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pertvarkymo

Pranešėjas  Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Daiva Thumat,  Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

39.   

Kiti klausimai.

 

Savivaldybės meras                          Vytautas Laurinaitis