PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2014 m. rugpjūčio 8 d.

potvarkiu Nr. M1-79

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  VII ŠAUKIMO 48 NEEILINIO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.       

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistas – Savivaldybės gydytojas

 

3.       

Dėl viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistas – Savivaldybės gydytojas

 

4.       

Dėl Savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. T1-486 „Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ stebėtojų tarybą“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

5.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-2047 „Dėl atstovų delegavimo į viešosios įstaigos „Pasienio žuvys“ valdybą“ 1 punkto pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

6.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-1002 „Dėl dalyvavimo asociacijos „Lamatos žemė“ veikloje“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

7.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Živilė Targonskienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

8.       

Dėl darbuotojų, kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos, kategorijų sąrašo nustatymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

9.

Dėl žemės sklypų, esančių Šilutės r. sav., Šilutės sen., Traksėdžių k. (kadastrinis nr. 8874/0002:30 Traksėdžių k.v.) ir  Šilutės r. sav., Šilutės sen., Traksėdžių k. (kadastrinis nr. 8874/0002:137 Traksėdžių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

10.

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Traksėdžių k. (kadastrinis nr. 8874/0002:57 Traksėdžių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės  naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

11.

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutė sen., Šlažų k., (kadastrinis nr. 8840/0002:143) detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

12.

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutė sen., Šlažų k., (kadastrinis nr. 8840/0002:407) detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

13.

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Vytautas Laurinaitis