PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2014 m. liepos 25 d.

potvarkiu Nr. M1-75

 

.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

47 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

 1.  

Dėl Raimundo Ambrozaičio paskyrimo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Parengė Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojų kuravimo sričių nustatymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Arvydas Bielskis, Personalo ir teisės skyriaus vedėjas

 

 1.  

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl lėšų skyrimo Savivaldybės administracijai

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl Savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

Dėl lėšų paskirstymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

 

Dėl asignavimų perkėlimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

 

Dėl leidimo Žemaičių Naumiesčio gimnazijai perkelti asignavimus

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudėties pakeitimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Jūratė Bandzienė, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl pritarimo Šilutės miesto integruotos teritorijos vystymo 2014-2020 metų programos rengimui ir šios programos bendrajam finansavimui

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas

 

 1.  

 

Dėl tarnybinio mėnesinio atlyginimo koeficientų nustatymo Šilutės rajono kultūros įstaigų direktoriams

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimo Nr. T1-934 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros projektų 2014 metų konkurso nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

 

Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio Savivaldybės švietimo įstaigose 2014-2015 mokslo metais nustatymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. T1-2136 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus švietimo įstaigose 2014-2015 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Žemailienė, Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. T1-2138 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Žemailienė, Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja

 

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-64 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo ir nuostatų nauja redakcija patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-936 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 23 d. Nr. T1-855 „Dėl Algimanto Jokšo paskyrimo Inkaklių mokyklos – daugiafunkcio centro direktoriumi“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T1-504 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro steigimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistas – Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

 

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas Šilutės rajono ir Neringos savivaldybėse"

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistas – Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

 

Dėl visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo Šilutės rajono savivaldybėje

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistas – Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

 

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistas – Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

 

Dėl viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistas – Savivaldybės gydytojas

 

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Edita Šukytė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

 

Dėl Savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. T1-486 „Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ stebėtojų tarybą“ pakeitimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

 

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

 

Dėl buitinių nuotekų valymo įrenginio perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

 

Dėl Savivaldybės tarybos 2010-07-22 sprendimo Nr. T1-1465 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Rusnės specialiajai mokyklai“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

 

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Saugų vaikų globos namams

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

 

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Saugios aplinkos sukūrimas Šilutės rajono švietimo įstaigose“

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

 

Dėl Šilutėje, Lietuvininkų g. 38, esančio nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės r. vaikų meno mokyklai

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjos : Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja ir Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

 

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Savivaldybės reikmėms

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

 

Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Šilutės turizmo informacijos centrui

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 1.  

 

Dėl 2009-12-08 panaudos sutarties Nr. R-(9.40)-1071 su Šilutės Vydūno gimnazija galiojimo termino pratęsimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

 

Dėl pritarimo susitarimui plėtoti infrastruktūrą

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

 1.  

 

Dėl per 60 procentų fiziškai nusidėvėjusių gyvenamųjų patalpų pardavimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

 

Dėl leidimo nurašyti savivaldybei nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-886 „Dėl investicinio projekto „Šilutės rajono Kintų seniūnijos Rugulių žiemos polderio rekonstrukcija“ pakeitimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Alva Olberkienė, Kaimo reikalų skyriaus vyresn. specialistė

 

 1.  

 

Dėl Savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimo Nr. T1-2075 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų centrui“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 1.  

 

Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybą

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

 

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-2047 „Dėl atstovų delegavimo į viešosios įstaigos „Pasienio žuvys“ valdybą“ 1 punkto pakeitimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-1002 „Dėl dalyvavimo asociacijos „Lamatos žemė“ veikloje“ pakeitimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Turto privatizavimo komisijos sudarymo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. T1-492 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

 

Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-314 „Dėl pritarimo Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos siūlymui“ pakeitimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

Dėl Šilutės miesto vandens turizmo specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

 

Dėl Šilutės miesto neužstatytų teritorijų kraštovaizdžio formavimo specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Usėnų gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Pašyšių gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Gardamo gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Katyčių gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

 

Dėl privažiavimo prie gyvenamųjų namų, esančių Vilkėno g. Nr. 4 ir Nr. 6, Švėkšnos mstl.

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Edmundas Benetis, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja- vyr. architektas

 

 1.  

 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8840/0002:241 Pagrynių k.v.), esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k., detaliojo plano patvirtinimo keičiant Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-11-18 įsakymu Nr. A1-928 patvirtinto detaliojo plano sprendimus

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

Dėl žemės sklypų, esančių Šilutės r. sav., Šilutės sen., Laučių k., Šusties g. 26 (kadastrinis Nr. 8817/0004:51 Jonaičių k.v.) ir Šilutės r. sav., Šilutės sen., Laučių k. (kadastrinis Nr. 8817/0004:188 Jonaičių k.v.) detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8840/0002:480 Pagrynių k.v.), esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k., detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8840/0002:479 Pagrynių k.v.), esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k., detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis nr. 8827/0003:415 Kintų k.v.), esančio Šilutės r. sav., Kintų sen., Suvernų k., detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

 

Dėl Savivaldybės mero pavaduotojo Algirdo Balčyčio veiklos sričių nustatymo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

 

Dėl Savivaldybės mero pavaduotojo Algirdo Gečo veiklos sričių nustatymo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimo Nr. T1-1010 „Dėl Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ 1 punkto pakeitimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

 

Dėl savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko paskyrimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

 

Dėl Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo paskyrimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

 

Dėl savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimo Nr. T1-474 „Dėl Savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo“ 1 punkto pakeitimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

Dėl Savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimo Nr. T1-475 „Dėl Savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komiteto sudarymo“  1 punkto pakeitimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Živilė Targonskienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

 1.  

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

70.

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Vytautas Laurinaitis