ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

VII ŠAUKIMO 2014-07-03  46 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.       

 

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjos Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja ir Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė

 

 

3.

Dėl pritarimo rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 

4.

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus švietimo įstaigose 2014-2015 mokslo metais patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

5.

Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Šilutės r. Vainuto gimnazijoje

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

6.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

 

7.

Dėl Švėkšnos specialiosios mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Švėkšnos specialiojo ugdymo centro nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

8.

Dėl vienkartinių pašalpų iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Loreta Valienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

9.

Dėl Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Loreta Valienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

 

10.

Dėl vaikų ir šeimynų skaičiaus Šilutės rajono Saugų vaikų globos namuose nustatymo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 

11.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projektų 2014 m. sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistas – Savivaldybės gydytojas

 

 

12.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-1361 „Dėl Šilutės muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

 

13.

Dėl pritarimo susitarimui plėtoti infrastruktūrą

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

14.

Dėl Savivaldybės privatizavimo objektų sąrašo papildymo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 

15.

Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Šilutės turizmo ir informacijos centrui

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

16.

Dėl prašymo perduoti Šilutės rajono savivaldybei kitos paskirties valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 

17.

Dėl 2012-02-07 panaudos sutarties Nr. R5-(9.40)-70 su Katyčių bendruomene laikotarpio pratęsimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 

18.

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

19.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jūratė Bandzienė, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr.specialistė

 

 

20.

Dėl Savivaldybės tarybos sprendimų saugojimo tvarkos

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

 

21.

Dėl žemės sklypo. esančio M. Jankaus g. 8, Šilutėje (kadastrinis Nr. 8867/0014:13 Šilutės m. k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir žemės naudojimo būdo pakeitimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

 

22.

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Macikų k. (kadastrinis nr. 8817/0006:148 Jonaičių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

Siūloma įtraukti Jungtinės frakcijos siūlymu:

23.

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Kintų sen., Uogalių k. (kadastrinis Nr. 8827/0002:1244 Kintų k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

      Siūloma įtraukti:

 

24.

Dėl pavedimo Sigitui Šepučiui laikinai atlikti Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

 

25.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

26.

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

 

27.

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Arvydas Jakas, Tarybos narys

 

28.

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                 Vytautas Laurinaitis