PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2014 m. birželio 23 d.

potvarkiu Nr. M1-60

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII ŠAUKIMO

2014 M. LIEPOS 2 D. 45 NEEILINIO  POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

  1.  

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimo

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

 

  1.  

Dėl Šarūno Laužiko atleidimo iš Šilutės rajono savivaldybės mero pareigų

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės mero pavaduotojas

Projekto rengėjas Arvydas Jakas, Tarybos narys

 

  1.  

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero išrinkimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės mero pavaduotojas

Projekto rengėjas Arvydas Jakas, Tarybos narys

 

  1.  

 

Dėl Virgilijaus Pozingio atleidimo iš Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigų

Pranešėjas Meras

Projekto rengėjas Arvydas Jakas, Tarybos narys

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Šarūnas Laužikas