PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2014 m. gegužės 23 d.

Potvarkiu Nr. M1-52

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

VII ŠAUKIMO 44 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

2014-05-29 14.00 val.

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

2.       

Dėl 2014 metų Savivaldybės biudžeto patikslinimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl lėšų skyrimo Savivaldybės administracijai

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl leidimo Martyno Jankaus  pagrindinei mokyklai perkelti asignavimus

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

5.       

Dėl Šilutės pirmosios gimnazijos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių  reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

6.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos  2011 m. birželio 30 d.  sprendimo Nr. T1-64 2 punktu patvirtintų Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių  reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

7.       

Dėl leidimo naudoti Šilutės rajono savivaldybės herbą kaip simbolį Šilutės šaulių kuopos sukurtame atminimo ženkle

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių  reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

8.       

 

Dėl pritarimo ir įgaliojimo pasirašyti Šilutės rajono savivaldybės ir Turkijos Alanijos savivaldybės bendradarbiavimo sutartį

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Edita Šukytė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

9.       

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių  reikalų komiteto pirmininkas

Edita Šukytė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

10.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro vadovo atlyginimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių  reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistas- vyr. gydytojas

 

11.   

 

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės stebėtojų tarybos pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių  reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistas- vyr. gydytojas

 

12.   

Dėl paramos skyrimo Z. P.

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių  reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

13.   

Dėl darbo sutarties su Rūta Gateliene nutraukimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

14.   

Sprendimas dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo mėn. 26 d sprendimo Nr. T1-881 „Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro steigimo“ 5 punkto pakeitimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

15.   

Dėl Šilutės viešojo tualeto paslaugų kainos nustatymo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

16.   

Dėl 2009-01-05 panaudos sutarties Nr. R5-(9.40)-4 su Šylių kaimo  bendruomene „Švylys“ laikotarpio pratęsimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

 Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

17.   

Dėl sutikimo perimti turtą iš Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

18.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis viešajai įstaigai „Šilutės sportas“

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

19.   

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Kintų seniūnijoje

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

20.   

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k. (kadastrinis Nr. 8840/0002:648 Pagrynių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

21.   

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k. (kadastrinis Nr. 8840/0003:491 Pagrynių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

22.   

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Macikų k. (kadastrinis Nr. 8817/0006:223 Jonaičių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

23.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitos

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Jolita Stonkuvienė, Savivaldybės kontrolierė

 

24.   

 

Dėl sutikimo leisti naudotis Šilutėje, Lietuvininkų g. 38, esančio mokyklos pastato patalpomis

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių  reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

25.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Ūkio skyriaus vyr. specialistas- gamtosaugininkas

 

26.   

 

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

27.   

 

Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo, sporto ir pramogų centro visuotinio dalininkų susirinkimo inicijavimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Živilė Targonskienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

28.   

Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių  reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

29.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

30.   

 

Dėl savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-541 pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių  reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

31.   

 

Dėl Savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

32.   

 

Dėl Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko paskyrimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

33.   

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Šarūnas Laužikas