PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2014 m. balandžio 18 d.

Potvarkiu Nr. M1-42

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

VII ŠAUKIMO 43 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

2014-04-24 14.00 val.

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

2.       

Dėl 2015 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimu Nr. T1-1092 „Dėl nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 2 procentų mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo“ patvirtinto nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 2 procentų mokesčio tarifas, sąrašo 18, 22 ir 35 eilučių pripažinimo netekusiomis galios

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

4.       

Dėl struktūros pertvarkos Šilutės pirmojoje gimnazijoje

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

5.       

Dėl struktūros pertvarkos Kintų vidurinėje mokykloje

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

6.       

Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ 2013 metų finansinių ataskaitų rinkiniui

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

7.       

Dėl papildomų lėšų skyrimo VšĮ „Šilutės sportas“

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

8.       

Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2014 metų veiklos užduočių patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

9.       

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

10.   

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui viešajai įstaigai Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

11.   

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

12.   

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui viešajai įstaigai Šilutės ligoninei nustatymo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

13.   

Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

14.   

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui viešajai įstaigai Vainuto ambulatorijai nustatymo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

15.   

Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

16.   

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui viešajai įstaigai Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

17.   

Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

18.   

Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

19.   

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui viešajai įstaigai Juknaičių ambulatorijai nustatymo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

20.   

Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistas- Savivaldybės gydytojas

 

21.   

Dėl paramos skyrimo Vytautui Kolyčiui

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

22.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2014 m. Socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

23.   

Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šilutės rajono gyventojams dydžio nustatymo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

24.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Pamario vaikų ir jaunimo centras“ ir įgaliojimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjai: Alvidas Šimelionis, Socialinės paramos skyriaus vedėjas, Remigijus Budrikas, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas

 

25.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimo Nr. T1-1547 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės Žibų pradinei mokyklai“ 1 punkto pakeitimo ir Savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimo Nr. T1-1575 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės Žibų pradinei mokyklai“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

26.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų centrui

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

27.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės triukšmo prevencijos 2014 metų veiksmų plano patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Čeponis, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistas- sanitarijos inspektorius

 

28.   

Dėl Šilutės miesto 2014 metų šventės dalyvių atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

29.   

Dėl smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo likvidavimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Diana Benkunskienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

30.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2011-05-19 sprendimu Nr. T1-51 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo 6.6 punkto pripažinimo netekusio galios

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

31.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2014 metų sąmatos patvirtinimo nauja redakcija

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

32.   

Dėl per 60 procentų fiziškai nusidėvėjusių gyvenamųjų patalpų pardavimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresn. specialistė

 

33.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006-05-25 sprendimo Nr. T1-1135 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešėjai įstaigai „Plačiajuostis internetas“ 1.6 punkto pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

34.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kintų bendruomenei

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

35.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį individualiai įmonei V. Prielgausko šeimos gydytojo kabinetui

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

36.   

Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro 2014 metų veiklos programos patvirtinimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Kmitienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

37.   

Dėl įgaliojimo dalyvauti ir balsuoti viešosios įstaigos „Pasienio žuvys“ eiliniame visuotiniame dalininkų susirinkime ir viešosios įstaigos „Pasienio žuvys“ 2014 metų tikslinio finansavimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

38.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2014 metų korupcijos prevencijos programos ir korupcijos prevencijos 2014 metų priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jūratė Bandzienė, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistė

 

39.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

40.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 19 d. sprendimo pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

41.   

Dėl Visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudėties pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Živilė Targonskienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

42.   

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8874/0004:5, esančio Šyšos k., Traksėdžių k.v., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

43.   

Dėl žemės sklypų, esančių Šilutės r. sav., Juknaičių sen., Paleičių k. (kadastriniai Nr. 8820/0005:36 Juknaičių k.v. ir 8820/0005:37 Juknaičių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

44.   

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k. (kadastrinis Nr. 8840/0002:700 Pagrynių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

45.   

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Rusnės sen., Uostadvario k., Uostadvario g. 5 (kadastrinis Nr. 8854/0001:88 Rusnės m. k.v.), žemės sklypo, esančio šilutės r. sav., Rusnės sen., Uostadvario k., Uostadvario g. 3 (kadastrinis Nr. 8854/0001:7 Rusnės m. k.v.), ir žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Rusnės sen., Uostadvario k., Uostadvario g. 1 (kadastrinis Nr. 8854/0001:140 Rusnės m. k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

46.   

Dėl Savivaldybės privatizavimo objektų sąrašo pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Arvydas Jakas, Tarybos narys

 

47.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir Mero 2013 metų veiklos ataskaitos

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

48.   

Kiti klausimai.

 

Siūloma įtraukti į darbotvarkę:

49.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimo Nr. T1-2011 „Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio savivaldybės švietimo įstaigose 2014–2015 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

50.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Arvydas Jakas, Tarybos narys

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                             Virgilijus Pozingis