PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2014 m. kovo 21 d.

Potvarkiu Nr. M1-27

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

VII ŠAUKIMO 42 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

2014-03-27 14.00 val.

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

2.       

Dėl leidimo imti paskolą

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjos: Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl 2014 metų žemės mokesčio lengvatų nustatymo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Dominikas Bučinskas, Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistas

 

4.       

Dėl 2015 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Dominikas Bučinskas, Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistas

 

5.       

Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio savivaldybės švietimo įstaigose 2014–2015 mokslo metais nustatymo

Pranešėja Albina Bumblauskienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

6.       

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr. T1-306 „Dėl mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Albina Bumblauskienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

7.       

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr. T1-307 „Dėl mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo specialiąsias mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Albina Bumblauskienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

8.       

Dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2013-07-25 sprendimu Nr. T1-841, pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Saulius Vytuvis, Tarybos narys

 

9.       

 

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2013 metų ataskaitai

Pranešėja Albina Bumblauskienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistas- savivaldybės gydytojas

 

10.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2012-2014 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių plano patvirtinimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistas- savivaldybės gydytojas

 

11.   

 

Dėl pritarimo viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir Visuomenės sveikatos biuro 2013 metų vadovų veiklos ataskaitoms

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistas- savivaldybės gydytojas

 

12.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Pranešėja Bumblauskienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistas- savivaldybės gydytojas

 

13.   

Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Albina Bumblauskienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

14.   

Dėl viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ 2014 metų veiklos programos patvirtinimo

Pranešėja Albina Bumblauskienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

15.   

Dėl kultūros ir sporto plėtros programos poilsio ir sporto priemonių plano lėšų patvirtinimo

Pranešėja Albina Bumblauskienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

16.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  2014 m.  sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų projektų sąrašo patvirtinimo

Pranešėja Albina Bumblauskienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

17.   

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės socialinių globos įstaigų vadovų veiklos 2013 metų ataskaitoms

Pranešėja Albina Bumblauskienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

18.   

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės kultūros įstaigų vadovų 2013 metų veiklos ataskaitoms

Pranešėja Albina Bumblauskienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

19.   

Dėl Šilutės muziejaus 2014 metų darbo plano ir Šilutės kamerinio dramos teatro 2014 metų sezoninės kūrybinės veiklos programos patvirtinimo

Pranešėja Albina Bumblauskienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

20.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano metmenų patvirtinimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

21.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2014-2016 metų strateginio veiklos plano  kultūros ir sporto plėtros programos patikslinimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

22.   

Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Šilutės rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

23.   

Dėl pritarimo ir įgaliojimo pasirašyti ketinimų bendradarbiauti protokolą

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Eglė Andrėjevaitė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

24.   

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

25.   

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2012-2014 metų investicijų plano papildymo derinimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

26.   

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

27.   

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

28.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-1360 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

29.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2012-12-13 sprendimo Nr. T1-617 pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

30.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Juknaičių pagrindinei mokyklai

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

31.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimo Nr. T1-684 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų centrui“ pakeitimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

32.   

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Juto Heat“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

33.   

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Macikų k., Dvaro g. 17 (kadastrinis Nr. 8817/0006:316 Jonaičių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

34.   

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Šilutės ir Žemaičių Naumiesčio seniūnijose

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

35.   

 

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Juknaičių sen., Šilininkų k. (kadastrinis Nr. 8820/0006:39 Juknaičių k. v.),detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

36.   

 

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k., k. Griniaus g. 4B (kadastrinis Nr. 8840/0002:170 Pagrynių k.v.), žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k. (kadastrinis Nr. 8840/0002:169 Pagrynių k.v.), ir žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k. (kadastrinis Nr. 8840/0002:140 Pagrynių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

37.   

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Juknaičių sen., Vyžių k. (kadastrinis Nr. 8820/0012:116 Juknaičių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

38.   

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Saugų sen., Lapalių k. (kadastrinis Nr. 8857/0012:169 Saugų k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir žemės naudojimo būdo pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

39.   

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Vileikių k. (kadastrinis Nr. 8840/0004:170 Pagrynių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

40.   

 

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Traksėdžių k. (kadastrinis Nr. 8874/0002:20 Traksėdžių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

41.   

 

Dėl žemės sklypų, esančių Šilutės r. sav., Rusnės sen., Rusnės mstl., Sodų g. 1 (kadastrinis Nr. 8854/0003:265 Rusnės m. k.v.) ir Šilutės r. sav., Rusnės sen., Rusnės mstl. (kadastrinis Nr. 8854/0003:191 Rusnės m. k.v.),  detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

42.   

Dėl kvalifikacinės klasės suteikimo Jolitai Stonkuvienei

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

43.   

Dėl atstovų delegavimo į viešosios įstaigos „Pasienio žuvys“ valdybą

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Živilė Targonskienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

44.   

Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų apskaitos organizavimo tvarkos aprašo pavirtinimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

45.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-692 panaikinimo

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

46.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2013 metų veiklos ataskaitos

Pranešėjas Vaidas Pavilonis, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas

 

47.   

Kiti klausimai.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Šarūnas Laužikas