PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2014 m. vasario 20 d.

Potvarkiu Nr. M1-20

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

VII ŠAUKIMO 41 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

2014-02-27 14.00 val.

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

2.       

Dėl Savivaldybės  administracijos 2013 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjos: Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja ir Inga Tamulevičienė, Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų 2014 metų veiklos programų

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė

 

5.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo

Alternatyvus tinklo pertvarkos planas, po Komitetų siūlymų:

Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

6.       

Dėl savivaldybės privatizavimo fondo 2014 metų sąmatos patvirtinimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

7.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 2014–2016 metų programų tvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

8.       

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų veiklos 2013 metų ataskaitoms

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

9.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

10.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos sudėties pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

11.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos projektų  2014 m. sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

12.   

Dėl  kvalifikacinių klasių suteikimo ir pareiginės algos priedų mokėjimo Šilutės rajono savivaldybės kultūros centrų direktoriams

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

13.   

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės kultūros projektų 2014 metų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

14.   

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2014 metų projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo mėgėjų meno kolektyvų apžiūroms organizuoti

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

15.   

Dėl 2014 metų socialinių paslaugų kainų pakeitimo ir papildymo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Loreta Valienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

16.   

Dėl visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo Šilutės rajono savivaldybėje

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistas- savivaldybės gydytojas

 

17.   

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2013 metų ataskaitai

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistas- savivaldybės gydytojas

 

18.   

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012-2014 metų programos 2012 metų ataskaitai

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyr. specialistas- savivaldybės gydytojas

 

19.   

Dėl 2012-10-25 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos naujos sudėties tarybos sudarymo“  pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Laima Stirbienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė

 

20.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2014-2016 metų strateginio veiklos plano  socialiai saugios aplinkos kūrimo bei valdymo tobulinimo programų patikslinimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

21.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų  priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Ūkio skyriaus vyr. specialistas- gamtosaugininkas

 

22.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-1091 „Dėl Šilutės rajono tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Irma Augutienė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

23.   

Dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2013-07-25 sprendimu Nr. T1-841, pakeitimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Oskaras Agintas, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

24.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-572 „Dėl statinių tinkamos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Eugenijus Bistrickas, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

25.   

Dėl šeimų ir asmenų, turinčių teisę į Savivaldybės socialinį būstą, sąrašų prioritetų nustatymo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

26.   

Dėl leidimo nurašyti  Savivaldybei nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius  daiktus

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresn. specialistė

 

27.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

28.   

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Juto Heat“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

29.   

Dėl Savivaldybės  privatizavimo objektų sąrašo papildymo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

30.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis UAB „Šilutės  vandenys“

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

31.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Bikavėnų kaimo bendruomenei

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

32.   

Dėl Savivaldybei  nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pertvarkymo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

33.   

Dėl Savivaldybės Tarybos sprendimų pakeitimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

34.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

35.   

Dėl nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 2 procentų mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

36.   

Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

37.   

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Švėkšnos sen., Švėkšnos mstl. (kadastrinis Nr. 8872/0010:363 Švėkšnos k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

38.   

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k., Medžiotojų g. 23A (kadastrinis Nr. 8840/0002:405), ir žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k., (kadastrinis Nr. 8840/0002:406), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

39.   

Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:538, Medžiotojų g. 27D, Pagrynių k., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

40.   

Dėl teritorijos, esančios tarp Lentpjūvės g. ir žemės sklypų Rusnės g. 8A ir Lentpjūvės g.9, Šilutėje, detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

41.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

42.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 metų I pusmečio darbo plano papildymo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

43.   

Dėl apmokėjimo už darbą Šilutės rajono savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus, kitų iš Savivaldybių biudžetų išlaikomų įstaigų vadovų sudaromose darbo grupėse (komisijose) teisės aktų projektams rengti tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

44.   

Dėl Šilutės rajono kultūros centrų tarybų sudėties pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

45.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

46.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudėties  pakeitimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

47.   

Dėl atstovų delegavimo į viešosios įstaigos „Pasienio žuvys“ valdybą

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Živilė Targonskienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

48.   

Dėl įgaliojimų Administracijos direktoriui vykdyti dalį Savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtųjų funkcijų

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Arvydas Bielskis, Personalo ir teisės skyriaus vedėjas

 

49.   

Dėl Mero atostogų suteikimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

50.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2012-12-13 sprendimo Nr.T1-627 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Ūkio skyriaus vyr. specialistas- gamtosaugininkas

 

51.   

 

Dėl Šilutės miesto istorinio Šilokarčemos senamiesčio pastatų ir viešosios infrastruktūros  rekonstrukcijos bei renovacijos darbų programos patvirtinimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Arvydas Jakas, Šilutės rajono savivaldybės Tarybos narys

 

52.   

Dėl Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko paskyrimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

53.   

Dėl Savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėties pakeitimo

Pranešėjas Darius Soščeka, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

Papildomas klausimas :

54.   

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Gardamo sen., Užlaukės k., m. Mažvydo g. 30 (kadastrinis Nr. 8850/0006:185 Ramučių k.v.), ir žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Gardamo sen., Užlaukės k. (kadastrinis Nr. 8850/0006:160 Ramučių k. v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

55.   

Kiti klausimai.

 

 

 

 

Mero pavaduotojas                                                                             Virgilijus Pozingis