PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2014 m. sausio 23 d.

Potvarkiu Nr. M1-13

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

VII ŠAUKIMO 40 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

2014-01-30 14.00 val.

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

 

2.       

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

3.       

 

Dėl Savivaldybės tarybos komitetų sudėties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

4.       

 

Dėl teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatų įgyvendinimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

5.       

 

Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų kuravimo sričių nustatymo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė

 

6.       

 

Dėl Visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudėties pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Živilė Targonskienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

7.       

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimo Nr. T1-735 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jūratė Bandzienė, Civilinės, priešgaisrinės ir gyventojų saugos skyriaus vyriausioji specialistė

 

8.       

 

Dėl įgaliojimo pasirašyti sutarties pakeitimus

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

9.       

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

10.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybei skirtų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

11.   

 

Dėl išorės vertinimo organizavimo ir vykdymo 2014-2016 metų plano Šilutės rajono bendrojo ugdymo mokyklose

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

12.   

 

Dėl Šilutės rajono sportininkų ir jų trenerių premijavimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

13.   

Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šilutės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Virginija Paulauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja l. e. vedėjo pareigas

 

14.   

Dėl visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo Pagėgių savivaldybėje

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Marius Bartkus, vyriausias specialistas-Savivaldybės gydytojas

 

15.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir kontroliuojamų įmonių vadovų 2013 metų veiklos ataskaitų grafiko patvirtinimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas

 

16.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano patvirtinimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas

 

17.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-984 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2014 metų viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

18.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimu Nr. T1-847 patvirtinto  Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai naudotis tvarkos aprašo pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

19.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis politinėms partijoms

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

20.   

Dėl Savivaldybės  privatizavimo objektų sąrašo papildymo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

21.   

„Dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2013-07-25 sprendimu Nr. T1-841, pakeitimo

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Oskaras Agintas, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

 

22.   

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkios skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

23.   

Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

24.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis uždarajai akcinei bendrovei „Sveikatos darna“

Pranešėjas Juozas Sauspreškis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

25.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės medicinos centras“

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

26.   

 

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Šilutės seniūnijoje

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

27.   

 

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Kintų seniūnijoje

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

28.   

 

Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Macikų k., Dvaro g. 15 (kadastrinis Nr. 8817/0006:8 Jonaičių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Viktoras Bičkauskas, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas ir Raminta Girdžiūnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

29.   

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8867/0016:166) Lietuvininkų g. 70, Šilutėje, detaliojo plano patvirtinimo keičiant Šilutės rajono savivaldybės valdybos 2001-04-02 spendimu Nr. 130 patvirtinto žemės sklypo, esančio Lietuvininkų g. 70, Šilutėje, detaliojo plano sprendinius

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

30.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-09-04 sprendimo  Nr. T1-635 „Dėl pritarimo keisti žemės sklypo, kurio kadastrinis  Nr. 8854/0006:336, Pakalnės k., Rusnės sen., Šilutės r. sav., paskirtį ir detaliojo plano rengimo“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

31.   

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8874/0002:97 Traksėdžių k.v.), esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Traksėdžių k., detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

32.   

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8817/0006:321 Jonaičių k.v.), esančio  Šilutės r. sav., Šilutės sen., Macikų k., Dvaro g. 27, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

33.   

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8810/0006:158 Degučių k.v.), esančio Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Degučių k., ir žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8810/0006:157 Degučių k.v.), esančio Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Degučių k., Mirglono g. 33, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo

Pranešėjas Darijus Pundžius, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

 

34.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Tarybos 2014 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

35.   

 

Dėl Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos programos patvirtinimo

Pranešėjas Virgilijus Pozingis, Savivaldybės mero pavaduotojas

Projekto rengėjas Jonas Jaunius, Tarybos sekretorius

 

Papildomi klausimai:

36.   

„Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-12-13 sprendimo Nr. T1-626 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą faktinio atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2009-10-29 sprendimu Nr. T1-1132, pakeitimo“ pakeitimo

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Alfonsas Vanagas, Tarybos narys

 

37.   

 

„Dėl Šilutės miesto istorinio Šilokarčemos senamiesčio pastatų ir viešosios infrastruktūros rekonstrukcijos bei renovacijos  darbų programos patvirtinimo“

Pranešėjas Šarūnas Laužikas, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Arvydas Jakas, Tarybos narys

 

38.   

Kiti klausimai.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Šarūnas Laužikas